HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Subsidie beschikbaar: maak Zeeland aantrekkelijker voor potentiële werknemers

Subsidie beschikbaar: maak Zeeland aantrekkelijker voor potentiële werknemers (17-06-2020)

Dit item is verlopen op 03-07-2020.
Luchtbeeld Goes

Een goed vestigingsklimaat is een van de pijlers van de gemeente Goes en draagt bij aan economische structuurversterking voor Zeeland. Vanuit de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling, een initiatief van het Rijk, de provincie en de Zeeuwse gemeenten  is 500.000 euro subsidie beschikbaar voor het versterken van het vestigingsklimaat in Zeeland.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?


Er kan voor zowel onderzoek of pilotprojecten subsidie aangevraagd worden. Met als doel om de leefbaarheid in Zeeland te vergroten. Het is de bedoeling om het voor potentiële werknemers aantrekkelijker te maken, zich in Zeeland te vestigen.

Dat kan bijvoorbeeld een initiatief van bewoners zijn, die bij een sluiting van een school, zelf vervoer naar een school in een andere kern regelen. Of de organisatie die een warm welkom regelt voor nieuwe inwoners in de vorm van een Expat Center.

Wat zijn de voorwaarden?


De voorwaarden zijn dat het onderzoek of de pilot bijdraagt aan de leefbaarheid, het moet gericht zijn op de ontwikkeling van een voorziening of de bereikbaarheid daarvan, en het onderzoek of de werkwijze moet overdraagbaar zijn.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de aanvraag met minimaal 2 partijen gedaan worden. Eén van die partijen moet een rechtspersoon moet zijn (stichting, vereniging of bedrijf), en de aanvrager moet in Zeeland gevestigd zijn.

Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden voor het aanvragen, kunt u via deze link vinden

Ook kunt u op 24 juni om 14.00 uur een digitale informatiesessie volgen. U kunt zich via deze link inschrijven voor de webinar.