HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Samen tegen Eenzaamheid in Goes

Samen tegen Eenzaamheid in Goes (05-02-2020)

mensen die poseren met een tekening

In Podium 't Beest in Goes vond afgelopen maandag een bijeenkomst Samen tegen Eenzaamheid plaats. Hierbij waren ondernemingen, verenigingen en organisaties aanwezig die zich willen inzetten tegen eenzaamheid. Samen dachten ze na over manieren en activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan.

Initiatieven

'Er zijn in Goes al vele mooie initiatieven die erop gericht zijn om mensen samen te brengen en die helpen om een netwerk op te bouwen', zegt wethouder André van der Reest. 'Hoe mooi zou het zijn als we dit aanbod nog verder uitbreiden of dat we ons lokale aanbod versterken door meer en beter samen te werken. En dat alles met het doel om eenzame mensen te helpen zich wat minder eenzaam te voelen.'

Sprekers

Tijdens de bijeenkomst kwamen twee sprekers aan het woord. Zo vertelde landelijk ambassadeur Marianne van den Anker iets over het nationale actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid. Hierbij is de gemeente Goes ook aangesloten. Daarnaast sprak Jenny de Jong-Gierveld over de manieren waarop eenzaamheid aan te pakken is. Zij is socioloog en een autoriteit op het gebied van eenzaamheid. 

Netwerk

Onderzoek wijst uit dat alleen losse ontmoetingen het gevoel van eenzaamheid niet verminderen. Het is belangrijk dat iemand deel uitmaakt van een netwerk. Denk hierbij aan een kennissenkring, vereniging of kerkgemeenschap. Op de website https://wijzijngoes.nl staan per dorp of wijk activiteiten genoemd, die gericht zijn op het samenbrengen van mensen. Deze activiteiten dragen ook bij aan het uitbreiden van het eigen netwerk en de kennissenkring.

Lokale coalitie

De bijeenkomst is een tweede stap om te komen tot een lokale coalitie. De vorig jaar georganiseerde dialoogtafel was de eerste. De bijeenkomst 'Samen tegen Eenzaamheid' krijgt nog dit jaar een vervolg. 

afbeeldingen met mensen, dieren, tekstwolkjes en de tekst Samen tegen Eenzaamheid