HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Sabewa Zeeland verstuurt belastingaanslagen

Sabewa Zeeland verstuurt belastingaanslagen (03-03-2017)

Dit item is verlopen op 31-03-2017.

Goes verstuurde onlangs de belastingaanslagen.

Sabewa Zeeland heft en int gemeentelijke belastingen namens de gemeente Goes. Op deze aanslag ziet u voor ’t eerst de uitwerkingen van het bezuinigingstraject dat de gemeente momenteel doorloopt. De komende jaren moet Goes 4,4 miljoen euro per jaar bezuinigen. Door de gemeenteraad is in november - na een uitgebreid traject met inwonersonderzoeken, een inwonersavond en drie inloopbijeenkomsten -aangegeven hoe zij deze bezuinigingen willen invullen. Zo is ook gekozen voor het verhogen van de toeristenbelasting en de rioolheffing en het invoeren van hondenbelasting. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat we voor de jaren 2017 tot en met 2020 een sluitende begroting hebben waarbij we eventuele tegenvallers in de toekomst kunnen opvangen. Belangrijk is om de vele voorzieningen in Goes zo veel mogelijk in stand te houden.

Hondenbelasting

De hondenbelasting geldt voor iedereen die één of meerdere honden houdt. Het tarief voor 2017 is 62 euro per hond per jaar. Hondenbelasting is geen doelbelasting. Dit betekent dat de opbrengst van de hondenbelasting terecht komt in de pot ‘algemene middelen’ van de gemeente. Het geld kan daarna aan verschillende zaken worden besteed. Dat betekent niet dat de gemeente geen tegenprestatie levert. De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor het legen van afvalbakken, controles en het schoonmaken van terreinen. Een veelgestelde vraag is waarom er geen kattenbelasting wordt geheven. Dat mag wettelijk niet. U kunt bij Sabewa Zeeland melden dat u hondeneigenaar bent via de website www.sabewazeeland.nl . Controleurs gaan dit voorjaar alle woningen langs om te informeren of u een of meer honden heeft. Heeft u al begin dit jaar gemeld dat u een hond heeft, dan staat dit al op uw gecombineerde belastingaanslag. Mocht de hondenbelasting nog niet vermeld staan op uw aanslagbiljet, dan krijgt u nog een belastingaanslag.

Rioolheffing

De rioolheffing steeg dit jaar voor inwoners met ongeveer zestig procent. Dat is nodig om de rioolheffing kostendekkend te maken. We moeten investeren in het rioolstelstel om ongemakken in de toekomst, bijvoorbeeld met het afvoeren van regenwater, te voorkomen. Voor een gemiddeld huishouden komt de rioolheffing nu op 169 euro. Het gemiddeld tarief in Zeeland is € 200 en het gemiddelde landelijke tarief is € 212 (bron Coelo, cijfers 2016).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het bezuinigingstraject en de keuzes die werden gemaakt? Kijkt u dan op www.goes.nl/bezuinigingen. Meer informatie over de hondenbelasting kunt u vinden op www.goes.nl/hondenbelasting. Voor vragen over uw belastingaanslag kunt u bellen met Sabewa Zeeland, tel  088 99 95 800

Te downloaden: