HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Resultaten vragenlijst recreatiezone Wolphaartsdijk

Resultaten vragenlijst recreatiezone Wolphaartsdijk (24-09-2020)

Dit item is verlopen op 08-10-2020.

De gemeente Goes bracht door middel van een vragenlijst de meningen over recreatiezone Wolphaartsdijk in kaart.

Iedereen kon zijn of haar mening geven over het gebied door de vragenlijst in te vullen tussen 27 juli en zondag 23 augustus 2020. De reacties neemt de gemeente mee bij het opstellen van een visie voor het gebied.

De resultaten

Er zijn 1.261 vragenlijsten geanalyseerd. De resultaten laten zien dat deelnemers over het algemeen tevreden zijn over het gebied zoals het op dit moment is. Het valt op dat meningen over onderwerpen vaak uiteenlopen van zeer tevreden tot zeer ontevreden. Waar het merendeel het over eens is, is dat de oriëntatiepunten zichtbaar moeten blijven en de openbare oevers toegankelijk moeten blijven voor iedereen. De resultaten zijn geen einduitslag en worden niet één op één opgenomen in de toekomstvisie, ze vormen input voor het verdere participatietraject voor het schrijven van de visie. 


Toekomstvisie 

De vragenlijst is onderdeel van het participatietraject van de gemeente Goes om een toekomstvisie op te stellen voor recreatiezone Wolphaartsdijk. Deze toekomstvisie wordt onderdeel van de gebiedsvisie Veerse Meer. Fase één van de gebiedsvisie Veerse Meer is onlangs vastgesteld en alle gemeenten grenzend aan het Veerse Meer kunnen nu, onder leiding van de Provincie Zeeland, aan de slag om hun eigen (aandachts)gebied verder uit te werken in een toekomstvisie.

Bijeenkomsten

De volgende stap is een aantal bijeenkomsten waarbij maatschappelijke partners en een selectie deelnemers van de vragenlijst aanwezig zijn. Meer dan tweehonderd mensen gaven aan hieraan te willen deelnemen. Vanwege de hoeveelheid en de huidige coronamaatregelen kunnen wij helaas niet iedereen laten deelnemen. Een onafhankelijke loting bepaalt wie er aanwezig kan zijn. Omdat we de mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de bijeenkomsten wel willen betrekken wordt de mogelijkheid geboden om te reageren op de uitwerkingen van de bijeenkomsten. Ook deze reacties worden meegekomen bij het schrijven van de toekomstvisie voor recreatiezone Wolphaartsdijk.

Resultaten bekijken

Deelnemers die dit wensten, hebben een samenvatting van de resultaten ontvangen. De resultaten van de vragenlijst kunt u via deze pagina downloaden.