HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Probleem in productieproces reisdocumenten

Probleem in productieproces reisdocumenten (12-07-2018)

Technisch probleem in productieproces reisdocumenten

Bij de productie van circa 5.000 paspoorten en identiteitskaarten heeft zich landelijk een technisch probleem voorgedaan.

Bij de productie van circa 5000 paspoorten en identiteitskaarten heeft zich landelijk een technisch probleem voorgedaan. Het gaat om een deel van de paspoorten die zijn uitgegeven in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2018. De reisdocumenten met een mogelijk technisch probleem hebben een serienummer dat eindigt op 03. U krijgt ook een brief, deze wordt donderdag 12 juli verzonden naar betrokkenen. Wanneer u in de periode van 1 april tot en met 30 juni een reisdocument heeft gehad met eindnummer 03 en een brief ontvangt dan kunt u vanaf maandag 16 juli zonder afspraak binnenlopen tot 16.30 uur (ma-do) en op vrijdag tot 12.00 uur. 

Door de productiefout kan het voorkomen dat één van de elektronische echtheidskenmerken in sommige reisdocumenten niet werkt. Hoewel er geen signalen bekend zijn dat deze productiefout tot problemen heeft geleid bij grenscontroles, ontvangen de mensen die mogelijk de productiefout in hun reisdocument hebben, wel een brief hoe dit te controleren.

De reisdocumenten zijn gewoon geldig, ook als de fout met het echtheidskenmerk optreedt. Het echtheidskenmerk is een controlemechanisme dat elektronisch extra zekerheid verschaft over de authenticiteit van het document. Het probleem heeft zich voorgedaan tijdens de productie bij IDEMIA gedurende zeven weken in de periode van april tot en met juni. Op basis van een steekproef lijkt deze fout voor te komen bij bijna 1 procent van de in die weken geproduceerde documenten. Dat zijn ongeveer 5000 reisdocumenten.

Burgers kunnen vanaf vandaag zelf met een gratis app op een Android telefoon controleren of dit probleem zich voordoet bij hun reisdocument. Daarnaast kunnen zij vanaf maandag 16 juli terecht bij de gemeenten of Nederlandse ambassades in het buitenland om te controleren of de fout in het betreffende document optreedt. Mocht het document fout geproduceerd zijn dan wordt dit vanzelfsprekend kosteloos vervangen.
 

Vertrekt u dit weekend al?
Reizigers kunnen gewoon op vakantie gaan en bij thuiskomst controleren of zij hun reisdocument moeten vervangen. Mocht het probleem zich voordoen dat bijvoorbeeld een elektronische gate niet opent, dan kan een persoon zich altijd wenden tot de reguliere grenscontrole. Zowel de Koninklijke Marechaussee als de buitenlandse grensbewakingsautoriteiten zijn ervan op de hoogte gesteld dat de foutmelding kan optreden.

Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/qa-fout-productieproces-paspoort-en-identiteitskaart