HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Praat mee over Westhavendijk en Marconigebied

Praat mee over Westhavendijk en Marconigebied (18-03-2021)

Dit item is verlopen op 15-04-2021.

Wij betrekken graag inwoners bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen. Op het nieuwe online platform www.goespraatmee.nl kunt u na registratie uw mening geven, ideeën delen of op elkaar reageren.

Westhavendijk
Vanaf donderdag 18 maart staat een vragenlijst over de verkende aanpassingen voor de Westhavendijk op www.goespraatmee.nl. De wegen langs het kanaal tussen Goes en Wilhelminadorp, waaronder de Westhavendijk, hebben een smalle berm tussen water en rijbaan. Dit kan een gevoel van onveiligheid geven. Het verbreden van de berm is niet realistisch. Er zijn verschillende aanpassingen verkend om deze situatie te verbeteren. Inwoners kunnen de vragenlijst tot en met 15 april online invullen.

Marconigebied
Op maandag 22 maart komt de concept gebiedsvisie Marconigebied online te staan en kunnen betrokkenen ook daarover hun mening kwijt.

De gemeente is bezig met een gebiedsvisie voor het Marconigebied in Goes. Het gebied kan zowel voor de ondernemers als de bezoekers een kwaliteitsimpuls gebruiken. In de concept visie staan vier thema’s centraal: een aantrekkelijke uitstraling, bereikbaarheid en verkeersveiligheid, een passend en toekomstbestendig winkelaanbod met ruimte om te ondernemen en de klimaat-adaptieve omgeving. Om tot dit concept te komen zijn gesprekken gevoerd met winkelexploitanten, omwonenden en vastgoedeigenaren en hebben meer dan 1.000 mensen een enquête ingevuld.

Tot en met 11 april kan iedereen die dit wenst de concept visie lezen en zijn of haar reactie plaatsen.