HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Praat mee over de Transitievisie Warmte

Praat mee over de Transitievisie Warmte (18-11-2020)

Dit item is verlopen op 23-11-2020.

Met een Transitievisie Warmte onderzoekt de gemeente in welke wijken en buurten het logisch is om als eerste te starten met het werken aan schone warmtebronnen.

De Zeeuwse gemeenten willen een energie- en klimaatneutraal Zeeland in 2050. Er wordt in Zeeland dan evenveel schone energie opgewekt als gebruikt. Om dit te bereiken stoppen we met het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas en schakelen om naar schone warmtebronnen. Deze plannen staan in het Zeeuws
Energieakkoord
.

Omdat elke gemeente anders is, worden de plannen lokaal verder uitgewerkt in de Transitievisie Warmte (TVW). Met een Transitievisie Warmte onderzoekt de gemeente op hoofdlijnen welke mogelijkheden er zijn en in welke wijken en buurten het logisch is om als eerste te starten met het werken aan schone warmtebronnen. We kijken daarbij ook naar andere plannen. Bijvoorbeeld de vervanging van het riool of onderhoud van de woningcorporatie aan haar gebouwen. Het animatiefilmpje hieronder legt uit waarom we een TransitieVisie Warnte nodig hebben.

Hoe wordt de Transitievisie Warmte opgesteld?
Samen met maatschappelijke partners zoals de netbeheerder, woningcorporaties en belangenverenigingen, maar ook met inwoners en ondernemers, wordt nagedacht over welke uitgangspunten we belangrijk vinden om schone warmte in Zeeland, maar ook per gemeente voor elkaar te krijgen. En hoe we van idee naar uitvoering komen. Zodat we in 2050 een warme woning zonder aardgas hebben. Eind 2021 moet de Transitievisie voor Goes klaar zijn.

Praat mee over de Transitievisie Warmte
Over de uitvoering van de plannen horen we graag uw mening. Laat ons weten welke maatregelen u al heeft genomen, waar we volgens u beginnen met de overgang naar een aardgasvrije gemeente en hoe en wanneer u geïnformeerd wilt worden over de ontwikkeling van de TVW. 
Van 19 oktober tot 23 november 2020 kunt u via deze enquête uw bijdrage leveren.