HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Overlijden Carel Bruring

Overlijden Carel Bruring (26-03-2020)

Geschrokken en verdrietig hebben we kennis genomen van het onverwachte overlijden van raadslid Carel Bruring, de nestor van onze gemeenteraad.

Carel was een zeer bevlogen en gewaardeerd raadslid voor GroenLinks sinds maart 2006. Lange tijd zat hij als eenmansfractie in de raad, maar dat hinderde hem niet om een waardevolle bijdrage te leveren aan de gemeentepolitiek. Hij gold als het ‘geheugen van de raad’ en opereerde politiek handig door de soms lastige dossiers heen. Met kennis van zaken en een scherpe geest wist hij het debat aan te zwengelen. Hij was als fractievoorzitter actief in het presidium, maar nam ook zitting in diverse werkgroepen en commissies.

De gezondheid van Carel was kwetsbaar, daarom was hij de afgelopen maanden met regelmaat afwezig, maar op de achtergrond nog steeds actief. Samen met zijn vrouw Manda keek hij uit naar het bouwen aan een nieuwe toekomst in het midden van het land. Zijn afscheid van de raad had hij daarom reeds aangekondigd, maar we hadden dat graag op een andere manier gezien dan nu.

We zullen hem zeer missen en we wensen zijn vrouw Manda en naaste familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Wanneer de gelegenheid zich aandient om in een openbare vergadering van de gemeenteraad samen te komen, zullen we stil staan bij het overlijden van Carel.