HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Ondergrondse containers voor plastic

Ondergrondse containers voor plastic (05-07-2018)

Dit item is verlopen op 05-09-2018.

Zoals eerder aangegeven komen er in de hele gemeente Goes twintig extra ondergrondse containers voor plastic en drankenkartons bij. Voor het plaatsen van deze containers zijn werkzaamheden in de grond nodig. Daarvoor is het nodig om te weten waar welke kabels en leidingen in de grond zitten. De afgelopen periode heeft onze aannemer daarom proefsleuven op verschillende locaties in de gemeente gegraven.

Wat zijn de uitkomsten van het grondonderzoek?
Tijdens dit vooronderzoek is onderzocht of de locaties, zoals aangewezen door de inwoners geschikt zijn. Hierbij is gekeken naar de aanwezigheid van kabels en leidingen, bomen, veiligheid, overlast aspecten, grondeigendom en praktische uitvoerbaarheid. Gebleken is dat in tien dorpen/wijken de voorkeurslocaties van de inwoners te realiseren zijn. Voordat we een definitieve plek bepalen, bespreken we deze per dorp en wijk met de dorps- en wijkverenigingen waarna deze aan alle inwoners worden voorgelegd. De dorps- en wijkverenigingen zijn hierover inmiddels geïnformeerd.  

De overige tien onderzochte locaties bleken helaas niet uitvoerbaar vanwege één of meerdere van de bovenstaande redenen. Wij starten daarom met het zoeken van een alternatief hiervoor. Ook deze locaties worden later aan de dorps- en wijkverenigingen en de inwoners voorgelegd.

Wat is de planning?
Vanwege de aankomende vakantieperiode en de bouwvakvakantie loopt het plaatsen van de containers vertraging op. De voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de extra ondergrondse PD-containers zijn daarom uitgesteld tot medio september. Tot die tijd legen we de huidige containers voor PD-afval vaker. Hiervoor wordt zes dagen per week een ploegendienst ingezet. Ook de gesprekken met de dorps- en wijkverenigingen en de inwoners worden na de vakantieperiode weer opgepakt. 

Medio september starten we ook met de voorbereidende werkzaamheden voor de ondergrondse gft-voorzieningen voor huishoudens die in een flat, een appartementencomplex of het kernwinkelgebied wonen en gebruik maken van een ondergrondse container. Op deze manier zijn alle voorzieningen op tijd gereed voor de invoering van Diftar op 1 januari 2019.

Wat is Diftar ook alweer?
Diftar is een manier van inzamelen waarbij u een basistarief betaalt en daarnaast gaat betalen voor het aantal keer dat u het restafval aanbiedt. Bij Diftar betaalt u dus alleen voor datgeen dat u daadwerkelijk vervuilt. Sinds 1 juli zijn we alvast aan het 'proefdraaien' met het inzamelingssysteem en vanaf 1 januari 2019 wordt het betalingssysteem definitief ingevoerd.

Voor meer informatie over Diftar zie www.goes.nl/afval.

Zie ook: Grondonderzoek nieuwe ondergrondse containers