HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Nieuws over het Spoorproject Goes

Nieuws over het Spoorproject Goes (03-01-2018)

Dit item is verlopen op 24-01-2018.

Wij werken al een flinke periode om hinder voor onze inwoners aan het spoor zo goed mogelijk te beperken. De afgelopen periode zijn we samen met ProRail aan de slag gegaan om het maatregelenpakket van het Spoorproject uit te voeren. Dit is een pakket aan maatregelen dat de gemeenteraad in februari 2014 heeft vastgesteld dat de overlast van geluid en trillingen beperkt, de verkeersveiligheid en doorstroming vergroot en barrièrewerking vermindert.

Natuurlijk zien we de voordelen van ons station en de mogelijkheid om per spoor door het hele land te reizen, maar we beseffen goed dat wie langs het spoor woont, last kan hebben van het geluid en soms ook van trillingen die de treinen teweeg brengen. We zijn daarom blij dat er al veel maatregelen zijn uitgevoerd om geluidsoverlast te beperken en dat de geluidsschermen op korte termijn worden geplaatst.

De kruiswissel gaat ProRail volgens de huidige inzichten uiterlijk 2020 vervangen door een enkele overloopwissel. Dit zal de trillingoverlast verder verminderen. Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd wordt er een zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de spooronderdoorgang nabij de Van Hertumweg en het busstation in volle gang, daar leest u in deze nieuwsbrief meer over. We verwachten dat vanaf de eerste helft van 2020 gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe onderdoorgang. In 2018 wordt bovendien het kruispunt en spoorwegovergang Buys Ballotstraat/Patijnweg verbeterd.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er de afgelopen periode al is uitgevoerd én wat er nog op de planning staat. Ik hoop dat u na het lezen van deze nieuwsbrief weer helemaal bij bent. Mocht u nog vragen hebben, dan staan wij u natuurlijk graag te woord in een persoonlijk gesprek of op de volgende informatiebijeenkomsten.

De nieuwsbrief kunt u hier raadplegen.