HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Nieuw gemeentelijk rioleringsplan

Nieuw gemeentelijk rioleringsplan (17-06-2020)

Dit item is verlopen op 08-07-2020.

De gemeente Goes werkt aan een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

Wat staat er in een gemeentelijk rioleringsplan?

In het plan staat het beleid om invulling te geven aan de gemeentelijke watertaken, zoals de inzameling en transport van afvalwater, hemelwater, grondwater en de daarbij behorende kosten. Uit dit beleid komen maatregelen voor de aanleg van riolering in de openbare ruimte. Het rioleringsplan wordt iedere vijf tot zeven jaar vernieuwd.

De riolering is erg belangrijk. Het zorgt voor de afvoer van afvalwater, voorkomt verspreiding van ziekten, beschermt de natuur en voert regenwater af zodat we geen natte voeten krijgen. Het klimaat verandert, het voorkomen van natte voeten wordt een steeds grotere uitdaging. Regenbuien worden heviger en daarnaast zijn er langere perioden van droogte en hitte. De gemeente wil voorkomen dat regenwater woningen of bedrijven binnenstroomt en tot schade leidt. Daarvoor nemen we de komende jaren op verschillende plaatsen maatregelen.

Problemen met de riolering? 

Om de goede maatregelen te nemen op de juiste plaatsen, doen we continu onderzoek naar de werking van de riolering en voeren we berekeningen uit. Maar een belangrijke bron van informatie zijn ook de meldingen die u doet. 

Als u problemen ervaart met uw riolering, horen we dit graag. Via deze link kunt u een melding doen en uw ervaringen delen. We gebruiken deze meldingen om gerichte maatregelen in het nieuwe plan op te nemen. Mocht dit online niet lukken, kan het ook telefonisch, door te bellen naar 14 0113.