HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Mondkapjes bezoekers stadskantoor en Troelstralaan

Mondkapjes bezoekers stadskantoor en Troelstralaan (01-10-2020)

Mondkapjes in publieke binnenruimtes

In het licht van de wens van de Tweede Kamer om voor heel Nederland een eenduidig en dringend advies te geven over het dragen van mondkapjes, gaat het kabinet dit advies precies uitwerken. Vooruitlopend hierop, is vooralsnog het dringend advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes. Dit betekent dat bezoekers van het stadskantoor en van ons kantoor aan de Troelstralaan vanaf nu wordt verzocht een mondkapje te dragen.