HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Mogelijk verslechterde waterkwaliteit

Mogelijk verslechterde waterkwaliteit (05-07-2019)

Dit item is verlopen op 05-08-2019.

Door het warme en droge weer kan de waterkwaliteit achteruit gaan. We zien op social media wat berichtjes voorbij komen dat dit ook in Goes het geval is. Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor het oppervlakte water en waarschuwt preventief voor mogelijk verslechterde waterkwaliteit van sloten, vijvers en andere waterlopen. “Gebruik ogen en neus voordat u in contact komt met oppervlaktewater”, is de boodschap. In contact gekomen met oppervlaktewater? Pas uit voorzorg normale hygiëne toe, zoals het wassen van de handen.

Warm en droog weer vormen ideale omstandigheden voor algen om tot bloei te komen. Wanneer er te veel algen in het water zitten, kan dit leiden tot een zuurstoftekort met als gevolg stank of zelfs vissterfte. Het waterschap wil benadrukken dat dit natuurlijke verschijnselen zijn. Naarmate de temperatuur afneemt en neerslag valt, verbetert de waterkwaliteit weer.

Ziet u oppervlaktewateren met een rare kleur of geur in de Zeeuwse binnenwateren? Meld dit dan bij waterschap Scheldestromen,  088-2461000.

Meer weten? Leest 't op de website van Waterschap Scheldestromen.