HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Minder motorvoertuigen in binnenstad Goes

Minder motorvoertuigen in binnenstad Goes (12-06-2017)

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

De meeste winkelstraten in de binnenstad van Goes zijn aangewezen als voetgangersgebied. Om hinderlijke en gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen worden motorvoertuigen hier zo veel mogelijk geweerd.

Tussen 11:00 uur en 18:00 uur en donderdag tussen 11:00 uur en 21:00 mogen er in principe geen motorvoertuigen rijden in de voetgangersgebieden. Soms is het toch nodig om binnen deze tijdvakken met een motorvoertuigen in de binnenstad te rijden. Hiervoor kan het college van burgemeester en wethouder ontheffing verlenen. 

Samen met een vertegenwoordiging uit de binnenstad zijn nieuwe regels opgesteld. Op 1 juli 2017 zullen de nieuwe regels in werking treden. Door de nieuwe regels zal minder snel ontheffing worden verleend en zal het aantal voertuigen dat in de winkelstraten rijdt worden verminderd. Vooral de pakketdiensten zullen meer gebruik moeten gaan maken van de mogelijkheid om voor 11:00 uur of na 18:00 uur hun pakketjes te bezorgen. Daarnaast zijn de regels vereenvoudigd. Meer informatie en een folder is te vinden op www.goes.nl/ontheffing-verkeersmaatregel.