HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Meedenkavond Groenbeheerplan 16 april

Meedenkavond Groenbeheerplan 16 april (28-03-2018)

Dit item is verlopen op 17-04-2018.

De gemeente Goes is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van haar openbare ruimte. Dit geldt ook voor het gemeentelijk groen. Dit jaar stelt de gemeente een Groenbeheerplan op. Dit  is een meerjarenplan waarin beschreven staat hoe het openbaar groen onderhouden en beheerd wordt met de hiervoor beschikbare financiële middelen.

Wij willen graag inwoners betrekken bij de uitvoering van beheer en onderhoud van het openbaar groen. Daarom nodigen wij jullie van harte uit om met ons mee te denken over de invulling van dit Groenbeheerplan tijdens een meedenkavond op maandag 16 april van 19.15 tot 21.15 uur in de raadszaal van het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2.Tijdens deze avond worden de volgende onderwerpen besproken:  

  1. Bewoners en participatie
  2. Biodiversiteit en ecologie
  3. Bomen
  4. Klimaatbestendige toekomst
  5. Diversiteit gemeentelijk plantsoen


Agenda:      
19.15 uur - inloop

19.30 uur - welkomstwoord door wethouder Loes Meeuwisse

19.40 uur - presentatie door Joachim Koutstaal, beleidsmedewerker Groen

19.50 uur - plenair een aantal stellingen bespreken

20.00 uur - pauze

20.10 uur - in groepsverband een aantal vragen beantwoorden

21.00 uur - plenaire afsluiting

21.15 uur - einde
 

Wat gebeurt er met mijn ideeën? 
Het projectteam bespreekt uw ideeën en bekijkt hoe deze verwerkt kunnen worden in het definitieve Groenbeheerplan. U krijgt later dit jaar, wanneer u dat wenst, het concept Groenbeheerplan digitaal toegestuurd.

Aanmelden
Om een beeld te krijgen van hoeveel mensen we kunnen verwachten, vragen we u om even aan te melden. U kunt dit doen door voor vrijdag 13 april een mail te sturen naar comstage@goes.nl of te bellen naar (0113) 249 850. Zodra we meer aanmeldingen dan verwacht krijgen is het waarschijnlijk dat we een tweede avond organiseren. U wordt hierover uiteraard tijdig geïnformeerd. Bent u verhinderd, dan kunt u uw wensen uiteraard ook doorgeven via bovenstaand mailadres.