HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Invulling locatie Kloetingse school

Invulling locatie Kloetingse school (04-11-2020)

Dit item is verlopen op 18-11-2020.

De Kloetingseschool is verhuisd naar een nieuw gebouw aan de Zomerweg. De vrijgekomen locatie Groenedaal wordt daarom opnieuw ingevuld.

Na onderzoek heeft het college een voorkeur uitgesproken voor invulling met nieuwe levensloopbestendige woningen.

Dit idee is uitgewerkt in een schetsvoorstel met 13 appartementen en 1 grondgebonden woning. Wij vinden het belangrijk om te horen wat de omgeving vindt van het plan. In verband met corona kon een openbare informatiebijeenkomst hierover eerder niet doorgaan. Daarom organiseren we dit op een andere manier. U vindt meer informatie over het plan en de manier waarop u kunt reageren als u klikt op Locatie Groenedaal.

De afbeelding bij dit bericht is een impressie uit het schetsplan om een indruk te geven van hoe het er uit kan komen te zien. Dit staat nog niet definitief vast.