HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Inloopbijeenkomst reconstructie Buys Ballotstraat/Patijnweg

Inloopbijeenkomst reconstructie Buys Ballotstraat/Patijnweg (18-05-2017)

Dit item is verlopen op 01-06-2017.

Binnenkort starten we met de werkzaamheden rondom de reconstructie van het kruispunt Patijnweg – Buys Ballotstraat.

We willen u daarom graag informeren over de werkzaamheden tijdens een inloopbijeenkomst  op woensdag 31 mei vanaf 18.30 – 20.00 uur in Verenigingsgebouw  Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14 in Kloetinge.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over de werkzaamheden en kunt u vragen stellen over het werk en de eventuele overlast aan de verschillende deskundigen van de gemeente Goes. 

Inhoud van de werkzaamheden
Het kruispunt Patijnweg – Buys Ballotstraat is een onoverzichtelijk kruispunt, daarom is verbetering belangrijk, zodat het veiliger wordt voor alle verkeersdeelnemers en het verkeer sneller doorstroomt. Dit doen we door het hele kruispunt ingrijpend aan te pakken. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. 

In de eerste fase,  juli tot en met september, worden er aanpassingen aan nutsvoorzieningen verricht en werkzaamheden aan de riolering. Direct aanwonenden zullen  voor aanvang van de nutswerkzaamheden door Enduris nader worden geïnformeerd. Voor aanvang van de rioleringswerken  krijgen aanwonenden bericht van de gemeente en haar aannemer.
In  de eerste helft van 2018 wordt gestart met de tweede  fase:  de reconstructie ten noorden van de spoorweg. 

De derde fase is het aanpassen van de spoorwegovergang door ProRail en als laatste wordt de Buys Ballotstraat aangepast en aangesloten op de vernieuwde spoorwegovergang. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en  worden aansluitend op het werk aan het spoor uitgevoerd. De werkzaamheden worden in het najaar van 2018 uitgevoerd en kunnen naar verwachting begin november 2018 worden afgerond. 
Nadere informatie wordt voorafgaand aan het werk verstrekt.

Beperkte hinder voor de omgeving
We doen er alles aan om overlast tot een minimum te beperken. Enig ongemak in de vorm van geluid- en trillingsoverlast is helaas niet te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.

Aanmelden
Om een beeld te krijgen van hoeveel mensen we mogen verwachten, vragen we u om uw komst door te geven per mail of per telefoon. U kunt dit doen door voor maandag 29 mei een mail te sturen naar y.pronk@goes.nl of te bellen naar (0113) 249 954.


We hopen u te ontmoeten op 31 mei vanaf 18.30 uur!