HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Informatieavonden tiny forest

Informatieavonden tiny forest (13-05-2019)

Dit item is verlopen op 28-05-2019.

In de maand mei vinden er vier informatieavonden plaats over de komst van de tiny forests in de gemeente Goes. Tijdens deze avond willen wij u verder informeren over de komst van het tiny forest en wat dit voor de wijk en de school betekent.

Er zijn zowel medewerkers van de gemeente Goes, als van het Instituut voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) aanwezig. Tevens heeft u deze avond de mogelijkheid mee te denken over bijvoorbeeld het ontwerp en kunt u terecht met uw vragen. U bent van harte uitgenodigd bij één van de avonden aanwezig te zijn.

Datum: 13 mei 2019
Tijd: 19.15 uur – 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Holtkampschool, Goese Polder

Datum: 14 mei 2019
Tijd: 19.15 uur – 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Kohnstammschool, Goes-Oost

Datum: 21 mei 2019
Tijd: 19.15 uur – 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Auris de Kring, Goes-Centrum

Datum: 27 mei 2019
Tijd: 19.15 uur – 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: De Wingerd, Mannee