HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  IKC Kloetinge

IKC Kloetinge (04-10-2018)

Dit item is verlopen op 02-12-2019.
3-d beeld van het IKC Kloetinge

Na een lange tijd van voorbereiding is het dan zover: de Kloetingseschool, Kibeo en de gemeente Goes gaan aan de slag met de bouw van het Integrale Kindcentrum Kloetinge. We willen er een fijne plek neerzetten voor de kinderen uit Kloetinge en omstreken. Een plek waar veilig én met plezier geleerd en gespeeld kan worden. Ook zetten we flink in op duurzaamheid; we gebruiken duurzame technieken én we bouwen gasloos.

Definitieve ontwerp IKC

Het IKC wordt omringd door groen en vormt de beëindiging van het groene lint door het dorp. Middels een sterke (pedagogisch) inhoudelijke leerlijn en ruimtelijke samenwerking tussen KIBEO en de Kloetingseschool wordt het IKC een plek om te spelen en te leren voor alle kinderen tussen de 0 en 12 jaar. De lokalen en de groepsruimtes liggen rondom grote centrale onderwijsruimtes. Deze ‘pleinen’ worden gebruikt voor individueel onderwijs en centrale activiteiten binnen het IKC en de BSO.

Het ontwerp kenmerkt zich door een metselwerk plint met daarboven drie houten volumes die in schaal en maat aansluiten bij de omringende wijk. De lessenaarsdaken brengen daglicht tot diep in het gebouw en worden gebruikt voor zonnepanelen. Door het lichte metselwerk en de verticale houten geveldelen wordt het een licht gebouw in het groen

Het definitieve ontwerp van het IKC is inmiddels vastgesteld door het college van B&W. Op 9 en 10 oktober hebben we dit ontwerp tijdens informatiebijeenkomsten gepresenteerd aan de toekomstige gebruikers (de Kloetingseschool en Kibeo), betrokken ouders, omwonenden en andere geïnteresseerden. De bijbehorende 3-d tekeningen vindt u onderaan deze pagina. Voor de geïnteresseerden plaatsen we hier ook de technische tekening van de buitenruimte en van de binnenkant van het gebouw.

Planning

Het projectteam IKC Kloetinge wil eind 2019 de sleutel kunnen overhandigen aan de school en aan Kibeo. De planning van het IKC ziet er momenteel zo uit:

Oktober 2018
Sloopmelding
Aanvraag omgevingsvergunning IKC Kloetinge

November 2018
Start sloop gebouw Zomerweg
Snoeien van de bomen

Januari 2019 – februari 2019
Sanering grond

Februari 2019
Start bouw IKC Kloetinge

September – november 2019
Werkzaamheden aan Zomerweg
Inrichten schoolzone

November 2019
Aanplanten groen

December 2019
Sleutel overhandigen aan Kloetingseschool en Kibeo

Vanaf 2020
Inrichtingswerkzaamheden
Verhuizing en ingebruikname
(de exacte datum wordt tegen die tijd uiteraard met u gecommuniceerd)
 

Vragen en meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u bij voorkeur via de e-mail contact met ons opnemen: ikckloetinge@goes.nl U kunt eventueel ook telefonisch contact zoeken. U kunt dan vragen naar Maurits Otte, projectmanager IKC Kloetinge, 0113 249 859.

Overige ontwikkelingen

De Kloetingseschool kan naar verwachting de eerste helft van 2020 (de exacte datum is nog niet bekend) gaan verhuizen naar het kindcentrum aan de Zomerweg. Dit betekent dat we als gemeente nu al nadenken over herbestemming van het huidige schoolgebouw. De school en de direct omwonenden van de huidige locatie van de school zijn hierover onlangs per brief geïnformeerd. Meer weten over deze ontwikkeling? Neemt u dan contact op met Erik Kotvis van de gemeente Goes: e.kotvis@goes.nl of 0113 249 686.

NB Onze informatie heeft een informatief karakter. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. We doen er alles aan om de juiste informatie te geven. Desondanks is het mogelijk dat iets niet juist is of achteraf niet juist blijkt te zijn.