HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Hoogte heffing afvalinzameling 2020

Hoogte heffing afvalinzameling 2020 (19-02-2020)

Dit item is verlopen op 11-03-2020.

Deze week ontvangt u de gemeentelijke belastingaanslag 2020. In de gemeente Goes wordt sinds 1 januari 2019 de afvalstoffenheffing op een andere manier berekend. Het afvaltarief is sinds die datum verdeeld in een basistarief en een variabel tarief (het zogenaamde Diftar).

Het basistarief voor 2019 heeft u vorig jaar al betaald. Het variabel tarief heeft u kunnen beïnvloeden door minder vaak restafval aan te bieden. Hierdoor heeft u kosten kunnen besparen. Het variabel tarief 2019 wordt bij de aanslag van 2020 bij u in rekening gebracht. Op de aanslag staat dus het  basistarief voor 2020 plus de afrekening van uw gebruik van 2019. Dit komt doordat we pas aan het eind van het jaar kunnen aflezen hoe vaak uw container geleegd is of hoe vaak u een zak heeft aangeboden.

In ons inwonerportaal op www.goes.nl/diftar kunt u aflezen hoe vaak u uw restafval heeft aangeboden.Basistarief 2020

In 2020 betaalt u een basistarief van €144,40 per jaar voor een eenpersoonshuishouden en €191,80 per jaar voor een meerpersoonshuishouden. De kosten van het aantal keer dat u uw restafval in 2020 aanbiedt, verrekenen we het jaar daarop.  

Variabel tarief 2020

Heeft u een grijze rolcontainer?
Dan betaalt u het basistarief en € 4,00 per keer dat u de grijze restafvalcontainer aanbiedt.

Heeft u een afvalpas?
Dan betaalt u het basistarief en € 0,60 per keer dat u de pas gebruikt.

Uw verbruik zien?

Wilt u meer weten over de hoogte van het basis- en variabel tarief? Kijk dan op www.goes.nl/heffing.