HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Grondperceel Wolphaartsdijk te koop

Grondperceel Wolphaartsdijk te koop (27-05-2019)

Dit item is verlopen op 25-06-2019.
perceel wolphaartsdijk

De gemeente Goes is eigenaar van het perceel Lageweg 12 te 4471 PC Wolphaartsdijk, kadastraal bekend gemeente Goes sectie 568, groot 1.600 m², welk perceel voorheen werd verhuurd. De huurder is in 2018 is overleden zodat het perceel vrij is gekomen. De gemeente wil dit perceel nu verkopen.

Meerdere personen hebben aangegeven belangstelling te hebben om het perceel van de gemeente te kopen. We willen alle belangstellenden een gelijke kans geven om het perceel te verwerven.


Wij zoeken daarbij de partij die bereid is het beste bod op het perceel uit te brengen, waarbij wij een minimumbedrag hanteren van € 13.000,-, zijnde de taxatiewaarde. Verdere voorwaarden voor deze aanbieding zijn:
 

  • Kosten zijn voor rekening van koper evenals de opruimkosten van de opstallen. Voorwaarde is dat de huidige opstallen op het perceel uiterlijk 31 december 2019 verwijderd zijn, hetgeen met een boetebepaling in de koopovereenkomst wordt vastgelegd.
  • De levering van de grond dient uiterlijk 15 september 2019 te passeren bij  De Zeeuwse Alliantie notarissen te Goes/Middelburg;
  • Eventuele voorbehouden door u als bieder gedaan kunnen voor de gemeente reden zijn om uw bieding niet in overweging te nemen. Biedingen zonder voorbehoud hebben de voorkeur.
  • Het perceel mag alleen worden gebruikt als hobbyweiland/volkstuin in overeenstemming met de agrarische bestemming. Het perceel mag niet bebouwd worden;
  • Het college van B & W behoudt zich hierbij het recht voor om niet te gunnen of het aanbod in te trekken.

Indien u belangstelling heeft verzoeken wij u uiterlijk dinsdag 25 juni 2019 om 14.00 uur uw bieding schriftelijk en ondertekend in een gesloten envelop in te dienen bij De Zeeuwse Alliantie Notarissen te Goes, Frans den Hollanderlaan 10 te 4461 HN Goes. Uiterlijk 14 augustus a.s. maken wij bekend of het perceel gegund wordt en aan welke partij. Door de gunning is een mondelinge koopovereenkomst gesloten die nog verder uitwerkt zal worden in een schriftelijke koopovereenkomst.

Als er nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met Pieter Wielhouwer
(0113-249951, p.wielhouwer@goes.nl)