HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Goes nog toegankelijker

Goes nog toegankelijker (23-04-2020)

Dit item is verlopen op 05-08-2020.

De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor het toegankelijker maken van gemeentelijke gebouwen, de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen (afgerond 480.000 euro) en voor diverse bewustwordingsactiviteiten rondom toegankelijkheid (37.000 euro).

Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen

In 2019 heeft Ongehinderd verschillende gemeentelijke gebouwen getoetst op toegankelijkheid. Per locatie is een adviesrapportage opgesteld met daarin verplichte verbeterpunten en adviespunten. Het realiseren van de verbeterpunten zijn nodig om het officiƫle Toegankelijkheidskeurmerk te behalen. Daarnaast worden waar mogelijk ook de adviespunten meegenomen.

Het doel is om te starten met het toegankelijk maken van het Stadskantoor en het toilet aan de Ostendestraat, zodat hiervoor het toegankelijkheidskeurmerk behaald kan worden. Ook worden de dorpshuizen meegenomen en worden gehandicaptenparkeerplaatsen aangelegd. Verder krijgen de gymzalen Thorbeckelaan en Reigerstraat, die in het verleden al deels toegankelijk zijn gemaakt, een upgrade zodat deze ook het Toegankelijkheidskeurmerk kunnen behalen.

Toegankelijkheidsambassadeurs, Ongehinderd app en bewustwordingsactiviteiten

In de gemeente Goes vinden we het belangrijk dat iedereen, ongeacht een beperking, mee kan doen in de samenleving. Dat betekent dat we er samen met anderen voor willen zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn voor mensen met een beperking. Met dat doel zijn 12 toegankelijkheidsambassadeurs geworven om de toegankelijkheid van Goes te verbeteren. De toegankelijkheidsambassadeurs hebben verschillende activiteiten bedacht om in 2020 uit te voeren om de bewustwording rondom toegankelijkheid te vergroten. Met het bedrag dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld is het mogelijk om de verschillende in- en externe bewustwordingsactiviteiten uit te voeren, het abonnement op de Ongehinderd app te verlengen en de gemeentelijke gebouwen te herkeuren op toegankelijkheid.