HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Goes is economische toplocatie

Goes is economische toplocatie (27-11-2019)

Dit item is verlopen op 23-12-2019.
economische prestaties goes

Gemeente Goes staat van alle Nederlandse gemeenten op de tiende plaats van economisch best presterende gemeenten. Een resultaat waar we trots op zijn!

Het jaarlijkse onderzoek door Bureau Louter maakt de economische prestaties van alle gemeenten onderling vergelijkbaar. Goes krijgt dit jaar een rapportcijfer van 7.9. Dit is weer iets hoger dan  de 7.86 van vorig jaar en ruim boven het nationaal gemiddelde. Dat is vooral te danken aan ‘de kantorensector’ en de regionale centrumfunctie die Goes vervult, vooral op het gebied van zorg, onderwijs en detailhandel.

Economische trekker in de regio
Hoe de gemeente ervoor staat is gemeten aan de hand van de indicatoren economie, demografie en werkloosheid en bijstand. De economische prestaties van Goes namen eerst wat af van positie 19 in 1996 naar positie 56 in 2002, maar stijgen daarna weer gestaag naar plaats 10 in 2017 en 2018. Duidelijk is dat Goes een economische trekker is binnen de regio. Het aantal arbeidsplaatsen per inwoner van 15-64 jaar is in Goes altijd zeer hoog geweest.

De kern van het jaarlijkse onderzoek is een ranglijst van gemeenten: hoe staan in Nederland de lokale en regionale economieën ervoor? Door de prestaties van gemeenten af te zetten tegen het aantal inwoners, wordt zichtbaar hoe gemeenten naar verhouding presteren. Zo kan Goes en het Brabantse Son en Breugel (eerste plaats) het opnemen tegen de wereldhaven Rotterdam. Het resultaat is een scherper zicht op verschillen in economische dynamiek per regio. Alle gemeenten zijn beoordeeld aan de hand van ruim veertig indicatoren. Daarbij is onderscheid gemaakt naar indicatoren die betrekking hebben op de economische structuur en indicatoren die betrekking hebben op de groei en krimp van de lokale economie. De uitslag is weergegeven als rapportcijfer. Klik hier voor de scores van alle Nederlandse gemeenten.