HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Goes in top 10 economische toplocaties

Goes in top 10 economische toplocaties (07-11-2018)

Het jaarlijkse onderzoek Toplocaties door Elsevier en Bureau Louter maakt de economische prestaties van alle gemeenten onderling vergelijkbaar. De publicatie van de top-50 2017 in weekblad Elsevier op 29 oktober laat zien dat Goes is gestegen en de top tien van economisch best presterende locaties binnenkomt. In 2016 stond Goes nog op de 14e plaats.

In totaal scoort Goes een rapportcijfer van 7.86. Dat is ruim boven het nationaal gemiddelde van 6.5. Dat is vooral te danken aan ‘de kantorensector’ en de regionale centrumfunctie die Goes vervult, vooral op het gebied van zorg, onderwijs en detailhandel.

Wethouder Derk Alssema (economische zaken) is trots op dit resultaat. ‘Goes is van oudsher een handelsstad. De centrale ligging en bereikbaarheid hebben dit altijd gestimuleerd. Het is mooi om te zien dat we voor zowel ondernemers als werknemers blijvend een aantrekkelijke plek zijn om te vestigen en te werken.’
 


Economische trekker in de regio

Hoe de gemeente ervoor staat is gemeten aan de hand van de indicatoren economie, demografie en werkloosheid en bijstand. De economische prestaties van Goes namen eerst wat af van positie 19 in 1996 naar positie 56 in 2002, maar stijgen daarna weer gestaag naar plaats 10 in 2017. Duidelijk is dat Goes een economische trekker is binnen de regio. Het aantal arbeidsplaatsen per inwoner van 15-64 jaar is in Goes altijd zeer hoog geweest.

De kern van het jaarlijkse onderzoek Toplocaties door Elsevier en Bureau Louter is een ranglijst van gemeenten: hoe staan in Nederland de lokale en regionale economieën ervoor? Door de prestaties van gemeenten af te zetten tegen het aantal inwoners, wordt zichtbaar hoe gemeenten naar verhouding presteren. Zo kan Goes en het Brabantse Son en Breugel (derde plaats) het opnemen tegen de wereldhaven Rotterdam. Het resultaat is een scherper zicht op verschillen in economische dynamiek per regio. Alle gemeenten zijn beoordeeld aan de hand van ruim veertig indicatoren. Daarbij is onderscheid gemaakt naar indicatoren die betrekking hebben op de economische structuur en indicatoren die betrekking hebben op de groei en krimp van de lokale economie. De uitslag is weergegeven als rapportcijfer.