HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Gemeentelijke belastingen 2021

Gemeentelijke belastingen 2021 (22-02-2021)

Dit item is verlopen op 01-03-2021.

Deze week ontvangt u de gemeenteljike belastingen van Sabewa Zeeland. De belastingen in Goes gaan dit jaar iets omhoog. We zijn blij dat we kunnen melden dat Goes weer één van de goedkoopste gemeenten van Zeeland is. Op deze pagina leest u hoe de gemeentelijke belastingen voor 2021 zijn berekend. Onder lokale lasten vallen de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als eigenaar van een woning of (bedrijfs)pand betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB). Huurders betalen geen OZB. De lasten bepalen we door de ontwikkeling van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde stijgt, dit betekent een hogere opbrengst voor de gemeente. Uw lasten worden bepaald door het OZB-tarief x uw WOZ-waarde. Omdat we in Goes niet willen dat de lasten voor inwoners meer dan 2,2% stijgen, verrekenen we de stijging van de WOZ-waarde met het tarief. Omdat de WOZ-waarde met ongeveer 3,2% stijgt, daalt het tarief met ongeveer 1% ten opzichte van 2020. Dit betekent dat voor 2021 de lasten (tarief x WOZ) stijgen met gemiddeld 2,2%.

Rioolheffing

Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering. Om de rioolheffing te berekenen, gebruiken we dezelfde rekensom als hierboven. Het tarief voor de rioolheffing daalt met 1,9 % ten opzichte van 2020, omdat we de gewenste stijging al realiseren door de stijging van de WOZ-waarde (3,2%). Dit houdt in dat in 2021 de lasten stijgen (tarief x WOZ) met gemiddeld 2%. 

Afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing betaalt u mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. We gaan hierbij uit van een kostendekkend tarief. Dat betekent dat we de kosten voor 2021 vertalen in het tarief voor de afvalstoffenheffing. Voor 2021 betekent dit een stijging van gemiddeld ongeveer € 8,90 per jaar. Daarnaast voeren we de inflatie van 2,2% door. We verwachten ook na de stijging dat de afvalstoffenheffing van onze gemeente in 2021 goedkoper is dan in de omliggende gemeenten.

Te downloaden: