HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Gemeente Goes op zoek naar rookvrije locaties

Gemeente Goes op zoek naar rookvrije locaties (01-10-2018)

rookvrije generatie

De gemeente Goes vraagt inwoners om rookvrije locaties aan te dragen. Inwoners kunnen hun suggesties mailen naar: rookvrijgoes@goes.nl

De gemeente heeft zich onlangs aangesloten bij de rookvrije generatie. Een landelijke beweging die zich inzet om opgroeiende kinderen te beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.

Roken hoort thuis in het beleidsplan Alcohol en Drugs

‘We zijn bezig met het opstellen van een nieuw beleidsplan Alcohol en Drugs. We vinden dat ook ‘roken’ hier een onderdeel van uit moet maken. We willen onder andere inzetten op het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving. De sleutel ligt wat ons betreft in het samen met anderen werken aan een rookvrije gemeente. We gaan niet inzetten op verbod en handhaving’, aldus wethouder Gezondheidszorg André van der Reest. ‘Zo lijkt het ons mooi om te beginnen op plekken waar veel kinderen komen, denk bijvoorbeeld aan speeltuinen en verenigingen.’

Initiatieven vanuit de samenleving

‘We worden ook steeds vaker benaderd door inwoners en verenigingen met vragen over het rookvrij maken van locaties. Sinds kort is bijvoorbeeld de Goese Hockeyvereniging rookvrij geworden en heeft ook V.V. Kloetinge aangegeven stappen te willen maken om rookvrijer te worden.' Daarnaast is de gemeente ook aan het kijken hoe de gemeentelijke gebouwen rookvrij kunnen worden gemaakt.

Gemeentelijke gebouwen rookvrij

Dit laatste betekent dat per 1 januari 2019 de rookkamer in het Stadskantoor wordt gesloten en we medewerkers en bezoekers vragen alleen nog aan de linkerzijde van het Stadskantoor (de kant van de woonboulevard) te roken. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers en bezoekers geen overlast ervaren van roken. Daarnaast zal ook de Troelstralaan worden voorzien van een rookvrije zone en zullen het Geldelozepad en de Sluis volledig rookvrij worden.

Zien roken, doet roken

Met deze verandering willen we rokers bewust maken van het feit dat roken op plekken waar kinderen komen niet normaal is. En willen we onze medewerkers en bezoekers beschermen tegen de gevolgen van meeroken. Nogmaals gaan we hierbij niet uit van ge- en verboden, maar richten we ons op de sociale controle vanuit de samenleving.