HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Gemeente Goes neemt deel aan landelijke campagne Senioren en Veiligheid

Gemeente Goes neemt deel aan landelijke campagne Senioren en Veiligheid (08-09-2020)

Dit item is verlopen op 28-09-2020.

Gemeente Goes neemt in de maand september deel aan de landelijke campagne Senioren en Veiligheid. 

Filmpjes en webinars

Deze actie is georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met vele andere partijen. We besteden als gemeente de komende vier weken door middel van filmpjes en webinars aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit die onder senioren regelmatig voorkomen. Hiermee proberen we senior-inwoners van onze gemeente bewust te maken en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen. 

Thema's

Deze week staat het thema 'Babbeltrucs' centraal. Daarna volgen nog de onderwerpen 'Hulpvraagfraude via WhatsApp' en 'Phishing'. Aan het thema 'Meekijken bij pinnen' is in de eerste week van september al aandacht besteedt. De campagne is te volgen via www.facebook.com/gemeentegoes en www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.