HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Fraude bij schuldhulpverlening

Fraude bij schuldhulpverlening (10-05-2017)

Een voormalig medewerker van GR de Bevelanden, en voor 2015 van de gemeente Goes, heeft fraude gepleegd. De fraude heeft plaatsgevonden binnen het onderdeel schuldhulpverlening, het gaat dus niet om de uitkeringen. In de periode 2010-2015 heeft de medewerker in totaal € 261.821 verduisterd.

 Het bedrag is afkomstig van de gemeente Goes (€ 136.776), meerdere schuldeisers (€ 110.325) en zestien schuldenaren (€14.718). Alle financieel  benadeelden zijn op de hoogte en schadeloos gesteld.

Voor gedupeerde cliënten van schuldhulpverlening is een speciaal telefoonnummer opengesteld: 0645580607. Dit nummer is  tot en met vrijdag 12 mei 2017 van 09.00 tot 20.00 uur bereikbaar.

De medewerker stond bekend als een ervaren en betrokken medewerker. De fraude is gepleegd door misbruik te maken van toegekende taken en bevoegdheden. Het is schrijnend dat ook misbruik is gemaakt van de kwetsbaarheid, afhankelijkheid en vaak ook onwetendheid van schuldenaren. GR de Bevelanden en de gemeente Goes betreuren daarom enorm wat heeft plaatsgevonden.

November 2015 heeft een bank gemeld dat het vermoeden bestond dat de medewerker geld overmaakte naar de eigen privérekening. Na deze melding is direct opdracht gegeven aan een bedrijfsrecherchebureau  tot het uitvoeren van een extern onafhankelijk fraude-onderzoek.

De medewerker is meteen op non-actief gesteld. Op basis van het frauderapport is aan betrokkene strafontslag verleend en aangifte gedaan bij de politie. De verwachting is dat in het najaar van 2017 de rechtbank de strafzaak zal behandelen.