HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Extra steunmaatregelen voor ondernemers in Goes

Extra steunmaatregelen voor ondernemers in Goes (23-04-2020)

Dit item is verlopen op 12-08-2020.

De Rijksoverheid heeft een omvangrijk pakket aan financiële maatregelen samengesteld in het Landelijk Noodpakket Banen en Economie.

De gemeente Goes voegt daar een aantal extra steunmaatregelen aan toe:

​​1. Opschorten en uitstel gemeentelijke belastingen

Voor alle soorten belastingen en heffingen, voor ondernemers, zelfstandigen, stichtingen, verenigingen en culturele instellingen, verleent de gemeente uitstel van betaling tot 1 juli 2020. Daarnaast worden geen nieuwe aanslagen opgelegd of facturen verstuurd tot 1 juli 2020.

Dit geldt voor de gemeentelijke belastingen voor OZB en rioolheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting. En ook voor de privaatrechtelijke vergoedingen, huur voor gemeentelijke panden, erfpacht op bouwgrond, precario terrassen en standplaatsen en marktgelden.

Aanvullende maatregelen:

2. Reclamebelasting

Voor de reclamebelasting overlegt de gemeente met belanghebbenden over alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld door het tijdelijk opschorten van de belastingperiode. Dit wordt nog verder onderzocht.

3. Toeristenbelasting

Voor de toeristenbelasting stellen we, naast uitstel van betaling voor de aanslag over 2019, ook de voorlopige aanslag over 2020 langer uit, tot 1 september 2020.

4. Precario terrassen

Voor de precario voor terrassen en standplaatsen verleent de gemeente ook restitutie voor de gehele 'lockdown periode' vanwege de corona maatregelen, die vooralsnog van toepassing zijn tot 20 mei. Bij verlenging van de maatregelen geldt restitutie voor deze periode tot uiterlijk 1 juli 2020.

5. Marktgelden

De marktgelden worden alleen in rekening gebracht voor de ondernemers die ook daadwerkelijk op de markt kunnen staan (voedingswaren).

NB: Voor alle uitgestelde betalingen wordt een terugbetalingsregeling uitgewerkt, die zich uitstrekt tot 31-12-2020.

Meer informatie

Meer informatie voor ondernemers i.v.m. het coronavirus vindt u op deze pagina.

Vragen aan de gemeente?

Heeft u vragen aan de gemeente? Neem gerust contact op met team Economische Zaken: