HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Extra maatregelen voor lood in speeltuintjes

Extra maatregelen voor lood in speeltuintjes (01-11-2018)

Dit item is verlopen op 02-12-2019.

Gemeente Goes wil komend jaar extra maatregelen nemen om haar jongste inwoners te beschermen tegen de risico’s van spelen op plaatsen waar lood in de bodem zit. Hierover is een voorstel aan de gemeenteraad gedaan.

Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is vastgesteld dat de normen voor lood in de bodem onvoldoende bescherming bieden wanneer kleine kinderen aan loodconcentraties blootgesteld worden. Zij kunnen dit door hand-mond gedrag binnenkrijgen. Vorig jaar is daarom een Zeeland brede voorlichtingscampagne gehouden om mensen hierop te wijzen en wat ze kunnen doen om de risico’s te beperken. Ook is in kaart gebracht wat in Zeeland de gebieden zijn met verhoogde loodconcentraties in de bodem.

Speeltuintjes
Binnen deze  aandachtsgebieden in Goes zijn 25 speeltuintjes aanwezig. De gemeente heeft hier bodemonderzoek gedaan. Elf speelplekken zijn helemaal schoon. Op negen plaatsen is een matige kwaliteit vastgesteld. Hier zijn geen aanpassingen nodig omdat zij voldoende zijn afgedekt door gras, kunstgras of tegels. Op de overige plekken wil Goes waar dit mogelijk is extra maatregelen nemen en de ondergrond aanpassen in het eerste kwartaal van 2019. Voor de omwonenden worden tegen die tijd informatiebijeenkomsten georganiseerd. Een voorstel hiervoor ligt voor aan de gemeenteraad, die hier in december over beslist.

Nu in kaart gebracht is hoe de situatie is en bepaald welke maatregelen er nodig zijn, maken we een planning voor de uitvoering in het eerste kwartaal van 2019. Voor de omwonenden worden tegen die tijd informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Meer informatie
Meer informatie over de maatregelen op de speellocaties in Goes is te vinden op www.goes.nl/letoplood. Meer informatie over lood in de bodem, de kaart met Zeeuwse risicogebieden en een brochure is te vinden op: http://www.ggdzeeland.nl/lood.