HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Extra coronamaatregelen voor veilige én aantrekkelijke binnenstad

Extra coronamaatregelen voor veilige én aantrekkelijke binnenstad (09-07-2020)

We merken dat er weer meer bezoekers naar de binnenstad komen. Eerder zijn vanwege het coronavirus verschillende maatregelen genomen, zoals de uitbreiding van terrassen. Met de komst van het zomerseizoen verwachten we dat het de komende periode drukker wordt. Om op een prettige manier iedereen in de Goese binnenstad te ontvangen én de stad veilig en aantrekkelijk te houden voor bezoekers, creëren we met aanvullende maatregelen extra ruimte in de binnenstad.

Autoluwe binnenstad

De aanwezigheid van auto’s maakt het op een aantal locaties in de binnenstad lastig om anderhalve meter afstand te houden. Door het intensieve en diverse weggebruik is afstand houden moeilijk en soms onmogelijk. Verkeer dat langs de uitgebreide terrassen en het winkelend publiek rijdt, kan daarnaast gevaarlijke situaties opleveren. Het weren van auto’s geeft bezoekers en ondernemers in de binnenstad meer ruimte om veilig en prettig te verblijven.

Tot 1 oktober wordt het voetgangersgebied tijdens venstertijden (11.00-18.00 uur en donderdag 11.00-21.00) uitgebreid met de volgende straten: De Grote Markt, Opril Grote Markt, Koningstraat, St. Jacobstraat, Gasthuisstraat, Oude Vismarkt, Rijfelstraat, Magdalenastraat en Kreukelmarkt. Dit betekent dat auto’s, fietsers, scooters, etc. hier tussen 11:00 uur en 18:00 uur (donderdag 21:00 uur) niet zijn toegestaan (op de Grote Markt en Korte Kerkstraat tot 17.00 uur). Voor fietsen wordt op een aantal plaatsen een uitzondering gemaakt. In het voetgangersgebied mag tussen 11:00 uur en 18:00 uur (donderdag 21:00 uur) op de route Grote Markt, Korte Kerkstraat, Opril Grote Markt, Koningstraat, Magdalenastraat en Kreukelmarkt wel gefietst worden.

Fietsen op fietsparkeerplaatsen

Op verschillende locaties in de stad maken geparkeerde fietsen het lastig om anderhalve meter afstand te houden. Denk aan de winkelstraten en de Grote Markt op marktdagen. Daarom richten we extra fietsparkeerplaatsen in en verzoeken bezoekers om de fiets op een fietsparkeerplaats te parkeren. De extra fietsparkeerplaatsen komen dichtbij de entrees van de binnenstad, bij de Keizersdijk, Bleekveld, Singelstraat, Oostwal en het Damplein.

Op het parkeerterrein Damplein komen tijdelijk extra fietsparkeerplaatsen en extra terrasruimte voor de horeca. Een gedeelte van het parkeerterrein blijft open om de auto te parkeren. Ongeveer de helft van het Damplein wordt tijdelijk ingericht als fietsparkeerplaats. Alleen de in-/uitgang aan de kant van het water van het parkeerterrein blijft open voor auto’s, zodat het kruispunt voor de Action rustiger is en voetgangers makkelijker de 1,5 meter afstand kunnen houden. Door te werken met verkeersregelaar aan het begin van de Dam, die in de gaten houdt of er vrije plekken zijn, blijft de Dam, het Damplein en de Keizersdijk verkeersluw en kan er op een gedeelte van de parkeerplekken geparkeerd worden.

Niet alleen fietsen, ook uitstallingen van winkels in enkele smalle straten, maakt gepaste afstand houden lastiger. Om deze reden vragen we ondernemers in smalle straten zoals de Papegaaistraat en de Kolveniershof om de uitstallingen tijdelijk te beperken.

Overige maatregelen

Ook wordt er ook een aantal kleinere dingen gedaan. Zo vragen we aandacht voor de anderhalve meter afstand en rechtshouden via symbolen op straat. Verder plaatsen we extra verwijsborden naar de openbare toiletten.

Op verschillende plaatsen komen verkeersregelaars, om omleidingen aan te geven maar ook om te wijzen op het voetgangersgebied en het fietsparkeren. De maatregelen gaan in op 13 juli en duren tot 1 oktober. Het doorvoeren van de aanpassingen en het plaatsen van verkeerborden zal enkele dagen in beslag nemen. Wij zijn ons ervan bewust dat verschillende maatregelen redelijk ingrijpend zijn. Daarom monitoren wij deze continu en zullen de maatregelen zo nodig aanpassen of verlengen.