HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Enquête voor ondernemers over toekomst van bedrijventerreinen

Enquête voor ondernemers over toekomst van bedrijventerreinen (27-08-2020)

Dit item is verlopen op 24-09-2020.

Ondernemers op de Goese bedrijventerreinen wordt vanaf begin september gevraagd naar hun visie op vernieuwing en verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit is onderdeel van een onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Stec Groep in opdracht van de Bevelandse gemeenten.

De inbreng van ondernemers is belangrijk voor het opstellen van een toekomstbestendig bedrijventerreinenprogramma de Bevelanden. De provincie vraagt iedere regio om het regionale bedrijventerreinenprogramma te actualiseren. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt voor toekomstbestendige Bevelandse bedrijventerreinen. De afspraken gaan over nieuwe locaties én bestaande terreinen. Hoeveel extra hectare bedrijventerrein is nodig? Vanuit welke doelgroepen verwachten we ruimtevraag? Waar liggen kansen voor verduurzaming? En welke acties dragen bij aan aantrekkelijke en toekomstbestendige bedrijventerreinen?

Online enquête

De Bevelandse gemeenten gaan de komende maanden samen met onderzoeks- en adviesbureau Stec Groep en het bedrijfsleven aan de slag. Eerst met een analyse van de kwaliteit en toekomstpotentie van de bestaande voorraad en een vertaling van de provinciale behoefteramingen. Daarna met het opstellen van een nieuw bedrijventerreinprogramma. Ondernemers weten als geen ander wat er speelt op de bedrijventerreinen. In september worden ondernemers via een online enquête gevraagd hoe zij aankijken tegen vernieuwing en verduurzaming.

Meer weten?

Heeft u vragen over de bedrijventerreinen in Goes? Neem dan contact op met accountmanager bedrijven René Jagt via: 0113-249 864 of 06-40 91 77 58. Mailen kan ook naar r.jagt@goes.nl.