HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Einde proefperiode nieuwe rolcontainers

Einde proefperiode nieuwe rolcontainers (04-10-2018)

Dit item is verlopen op 04-11-2018.

Sinds 1 juli jl. is Goes gestart met het proefdraaien met Diftar, het nieuwe systeem voor afvalinzameling. Alle huishoudens in laagbouw hebben daarom in juni twee nieuwe rolcontainers van 240 liter ontvangen. Eén voor restafval en één voor gft-afval.

Voor een klein deel van de inwoners was dit groter dan zij gewend waren. Om iedereen te laten wennen aan het nieuwe containerformaat, hebben wij een proefperiode ingesteld waarbij inwoners minstens drie maanden gebruik moesten maken van de containers voordat er een uitzondering zal worden gemaakt. Deze proefperiode is inmiddels voorbij.

Maatwerk
De nieuwe containers hebben een standaard inhoud van 240 liter. Enkel in uitzonderingssituaties kan hiervan worden afgeweken en zal maatwerk verleend worden door middel van het verstrekken van een container van 140 liter of een afvalpas voor een ondergrondse voorziening in de nabije omgeving. In een aantal gevallen is direct maatwerk geleverd. Het gaat hierbij om inwoners met geen of zéér beperkte buitenruimte, of inwoners die fysiek niet in staat zijn een container van 240 liter te verplaatsen. Tuininrichting, niet kunnen wennen aan het nieuwe containerformaat of persoonlijke voorkeur zonder (medische) noodzaak etc. zijn geen afwegingskaders voor het toekennen van een ander soort inzamelmiddel dan de standaard opstelling.

Aanvraag indienen
Als men eerder genoemde zwaarwegende redenen heeft om het standaard formaat te weigeren, dan kan een verzoek voor een ander inzamelmiddel ingediend worden via openbareruimte@goes.nl of 0113 649 770. Onze opzichter reiniging zal de situatie dan ter plekke beoordelen. Het tarief voor het laten legen van een kleine container is hetzelfde als het tarief voor een grote container (€ 4,- per ophaalbeurt). Het is niet mogelijk een kleinere rolcontainer voor gft-afval aan te vragen omdat wij deze niet in het assortiment hebben. Indien u bijvoorbeeld een composthoop heeft en hierdoor geen behoefte heeft aan een container voor gft-afval, dan kunnen wij deze gratis bij u op komen halen.

Voordeliger
Bij Diftar betaal je per keer dat je de restcontainer aan de weg zet. Het voordeel van het gekozen formaat van 240 liter is dat de restcontainer minder vaak aangeboden hoeft te worden waardoor een belangrijke invloed uitgeoefend kan worden op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Daarnaast geeft dit formaat de gemeentelijke ophaaldienst de mogelijkheid om op termijn de inzamelfrequentie van het restafval te verminderen en hiermee kosten te besparen voor de inwoners. Ook geeft het de flexibiliteit om de containers in de toekomst te gebruiken voor andere afvalstromen, zodra het restafval steeds verder afneemt.

Binnenstad, hoogbouw en appartementen
Binnenkort starten we met het gereed maken van de afvalvoorzieningen voor inwoners van de binnenstad, hoogbouw en appartementen. Deze bewoners krijgen verzamelvoorzieningen met toegangscontrole en de mogelijkheid om het gft-afval te scheiden. Alle verzamellocaties worden afzonderlijk aangeschreven voor overleg over het inrichten van de afvalinzameling.

www.goes.nl/afval