HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Eenmalige tegemoetkoming afvalstoffenheffing 2020

Eenmalige tegemoetkoming afvalstoffenheffing 2020 (28-11-2019)

Dit item is verlopen op 17-12-2019.
Diftar

De inwoners van Goes hebben in 2019 door het goed scheiden van afval gemiddeld een veel groter financieel voordeel behaald dan vooraf door ons was ingeschat. Inwoners mogen dit voordeel over 2019 houden omdat het basistarief 2019 reeds betaald is.  Ook voor 2020 blijft goed scheiden van afval goedkoper. De gemeente Goes trekt hier extra geld voor uit. Dit is het voorstel van het college aan de Goese gemeenteraad. Besluitvorming hierover vindt plaats op 19 december a.s.

Afval inzamelen en verwerken kost geld. Het afvaltarief is verdeeld in een basistarief en een variabel tarief. Dat laatste is te beïnvloeden door minder vaak restafval aan te bieden. Hierdoor kunt u kosten besparen. Door intensieve campagne, meer plastic afvalinzamelpunten, grote(re) GTF-afvalbakken en vooral veel inzet van inwoners werd er in 2019 meer afval gescheiden dan gedacht. Hierdoor was er minder restafval en lopen we als gemeente meer inkomsten mis dan van tevoren was ingeschat. Ook zijn de kosten van afvalverwerking gestegen, bijvoorbeeld de verbrandingsbelasting van het rijk werd fors verhoogd.

Om de kosten te dekken zou het basistarief van de afvalkosten omhoog moeten. Maar voorop staat het geweldige resultaat van afval scheiden. Om dit te belonen, ziet het college voor 2020 eenmalig af van het verhogen van het basistarief naar een tarief dat de kosten volledig dekt. In plaats van de benodigde stijging van €24,40 voor eenpersoonshuishoudens en € 40 voor huishoudens dat uit meerdere personen bestaat, kiest het college voor een beperkte verhoging van het basistarief. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om het basistarief van 2020 met €18,40 te laten stijgen voor eenpersoonshuishoudens en met € 28 voor meerpersoonshuishoudens.

Omdat het afvalscheidingssysteem ‘Diftar’ blijft in 2020, zal afval scheiden ook dan lonen: hoe minder restafval u aanbiedt, hoe lager de eindheffing.  ​

Zie ook de veelgestelde vragen over de afvalstoffenheffing 2020

Lees ook het PZC-artikel 'Goes komt boze inwoners tegemoet: tarief voor het afval stijgt minder hard' waarin wethouder wethouder Derk Alssema een toelichting geeft.