HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Digitale informatieavond Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid

Digitale informatieavond Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid (15-02-2021)

Dit item is verlopen op 26-02-2021.

Op donderdag 25 februari is namens de gezamenlijke wegbeheerders - de gemeenten Middelburg, Borsele en Goes, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland van 19.30-21.30 uur een digitale informatiebijeenkomst over de Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot en met 23 februari. Onderaan dit bericht leest u hoe. 

Het adviesbureau TRID√ČE is ingeschakeld om de gezamenlijke wegbeheerders te ondersteunen bij het opstellen van een ontsluitingsvisie voor het gebied Veerse Meer Zuid: het gebied ten zuiden van het Veerse Meer, ten oosten van de N57 en het Kanaal door Walcheren, ten westen van de N256 (Deltaweg) en ten noorden van de Postweg bij Lewedorp en de Langeweg bij Arnemuiden. Doel van de studie is een visie te ontwikkelen op een toekomstbestendige ontsluiting van het gebied, zodat:

  1. de huidige en toekomstige verkeersproblemen in de kernen van Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk en op enkele andere wegen in het buitengebied zo goed mogelijk worden opgelost;
  2. de in het gebied aanwezige en toekomstige functies en bestemmingen vlot en veilig bereikbaar zijn;
  3. het middengebied tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk zoveel mogelijk autoluw blijft.

Deze visie wordt opgenomen in de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030.

Graag informeren we u over de uitkomsten van het eerste deel van het onderzoek: wat zijn de meest effectieve ontsluitingsvarianten? Ook krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen, waarvan sommige tijdens de presentatie besproken kunnen worden en andere op een later moment op de website van de gemeente Middelburg beantwoord zullen worden. De presentatie en vragen met antwoorden zijn daar dan voor iedereen te raadplegen.

De komende maanden gaan wij verder met het uitwerken van deze varianten en korte en lange termijn maatregelen voor de verkeersknelpunten en de leefbaarheid in het plangebied. Voor deze fase wordt per kern (Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk) een klankbordgroep georganiseerd, waarmee we de verdere uitwerkingsvoorstellen willen bespreken.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen met uw voornaam en achternaam en eventueel de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt. Deze mail stuurt u naar koos@tridee.eu. U ontvangt dan een deelname-link en verdere instructies.