HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Demonstratie 19 januari in Goes

Demonstratie 19 januari in Goes (19-01-2021)

Dit item is verlopen op 20-01-2021.
Stadskantoor gemeente Goes

Dinsdagavond 19 januari vindt er een demonstratie plaats tegen de coronamaatregelen in Goes.

Deze start om 19.00 uur en gaat vanaf de M.A. de Ruijterlaan door het centrum. De demonstratie duurt ongeveer een uur.

Grondrecht

Demonstreren is een belangrijk recht van burgers, vastgelegd in de Wet openbare manifestaties, de Grondwet en het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Slechts om zeer zwaarwegende redenen is het mogelijk om een demonstratie te verbieden.

Rol gemeente Goes

Iedereen die een demonstratie wil organiseren, is verplicht om dit tenminste 78 uur van tevoren schriftelijk te melden bij de burgemeester van de gemeente. De organisatie en de gemeente maken afspraken over de tijd, de locatie en de veiligheidsmaatregelen die genomen worden. Dit om ervoor te zorgen dat de demonstratie zo min mogelijk overlast bezorgt voor de omgeving en het verkeer. De gemeente gaat niet over de inhoud van de demonstratie. Natuurlijk zijn de veiligheidsmaatregelen rondom corona nu erg belangrijk. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat de demonstranten 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Belt u tijdens kantoortijden naar de gemeente Goes, telefoonnummer 14 0113.