HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Deltacongres 2019 komt naar de Zeelandhallen

Deltacongres 2019 komt naar de Zeelandhallen (09-04-2019)

Dit item is verlopen op 03-12-2019.
zeelandhallen

Het tiende Nationaal Deltacongres wordt dit jaar op 14 november gehouden in de Zeelandhallen in Goes. Het Nationaal Deltacongres wordt elk jaar door de deltacommissaris georganiseerd en heeft tot doel om iedereen die actief is op het gebied van water met elkaar te verbinden. Alle betrokkenen en geĂ¯nteresseerden zijn welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Na een plenair openingsprogramma, wordt er in de middag onder andere gesproken over droogte en verzilting, zeespiegelstijging, Deltaprogramma in de stad en Ruimtelijke adaptatie in uitvoering. Ook zijn er enkele Deltatheaters voor kleinere sessies en presentaties. Tevens is er een Deltaparade waar aan het Deltaprogramma verbonden organisaties en programma's zich presenteren.

'Bij de Zuidwestelijke Delta komen alle opgaven van het Deltaprogramma samen: Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Met het veranderende klimaat en het extremer worden van het weer zijn de uitdagingen groot, zeker voor deze regio. Zorgen dat we een ramp voorblijven is voor deze regio – met 1953 in gedachten - een tweede natuur. Maar ook op het gebied van de zoetwateropgave is dit gebied erg actief. De Proeftuin Zeeland waar gekeken wordt naar innovatieve oplossingen om zelfvoorzienend te kunnen zijn, voor zoetwater aanvoer en het tegen gaan van verzilting, is daar een mooi voorbeeld van.' Liet deltacommissaris Peter Glas weten naar aanleiding van de bekendmaking van de locatie in Goes.

Burgemeester Margo Mulder: 'Prachtig dat dit belangrijke Deltacongres nu Goes aandoet. We zijn een stad van ontmoeting, wees 14 november welkom in ons mooie Zeeland!'

Ook gedeputeerde Ben de Reu is verheugd over de komst van het congres in Goes: 'Zeeland en water zijn zowel qua ligging als historisch gezien natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn wij erg verheugd dat het Deltacongres in 2019 plaatsvindt in Goes.'

Het programma van de dag wordt in september bekend gemaakt, dan is er ook de gelegenheid om aan te melden.