HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  De RRE helpt woningeigenaren bij de volgende stap in verduurzamen

De RRE helpt woningeigenaren bij de volgende stap in verduurzamen (25-09-2020)

Dit item is verlopen op 16-10-2020.

Op vrijdag 25 september start in Zeeland de Regeling Reductie Energie (RRE). De RRE is een subsidie die woningeigenaren helpt om de volgende stap te zetten in de verduurzaming van hun eigen woning, met als gezamenlijk doel 10.000 Ton CO2 reductie in Zeeland vóór 31 maart 2021.

De regeling biedt elke woningeigenaar een passend traject: van specialistisch advies voor monumenten of appartementen tot een bespaarbox, warmtescan of CV optimalisatie. Er zijn bijna 40.000 vouchers beschikbaar van circa 90 euro per stuk, die kunnen worden ingezet op één van de acht trajecten. De regeling loopt tot 31 maart 2021 of zolang de voorraad strekt.

De RRE is een landelijke subsidieregeling vanuit het Rijk, gericht op reductie van CO2 uitstoot bij particuliere woningen. Elke regio mag dit naar eigen inzicht vormgeven. Zeeland biedt woningeigenaren de keuze uit acht trajecten, waarmee deze verder tegemoet wordt gekomen dan alleen het verstrekken van een subsidie. De Zeeuwse gemeenten werken samen met partners uit het Zeeuws Energieakkoord, die bekend zijn met de situatie en de vraag in Zeeland. Een campagne brengt vanaf vandaag de mogelijkheden bij woningeigenaren onder de aandacht.

Zeeland: acht maatwerk trajecten

Er zijn acht trajecten ingericht die woningeigenaren helpen een concrete stap te zetten bij het verduurzamen van hun woning. Zo zijn er twee trajecten gericht op eigenaren van een monumentenpand (monumentenpaspoort, DuMo-coach) en is er een traject specifiek voor appartementeneigenaren die met hun VvE willen verduurzamen. Daarnaast zijn er algemene trajecten die gericht zijn op meer inzicht (warmtescan, energieverbruiksmanager) of meer overzicht (onafhankelijk energieadvies). Tot slot zijn er twee trajecten om direct energie te besparen: een bespaarbox met energiebesparende maatregelen of CV-optimalisatie.

RRE voucher aanvragen

Vouchers kunnen eenvoudig worden aangevraagd via www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre (maximaal één voucher per adres). Hier vindt u ook meer informatie over de inhoud van de verschillende trajecten en worden woningeigenaren geholpen om te kiezen voor het traject dat het best bij hen past. Na aanvraag wordt er automatisch contact opgenomen voor uitvoering van het traject. Er zijn in totaal 39.400 vouchers beschikbaar, verdeeld over de trajecten. Als op een traject het maximum is bereikt en het traject wordt gesloten, dan kunt u dit ook niet meer aanvragen via het Duurzaam Bouwloket. De subsidieperiode loopt tot en met 31 maart 2021.

Zeeuws Energieakkoord 

De RRE is een van de landelijke maatregelen in het kader van het mondiale en landelijke Klimaatakkoord: in 2015 tekenden 195 landen het klimaatakkoord van Parijs, om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In 2019 tekenden Nederlandse overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het Nederlandse klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Dit wordt uitgevoerd in 30 regio’s, waaronder Zeeland. Eind 2017 hebben Zeeuwse maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers samen het Zeeuws Energieakkoord opgesteld.