HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Coronamaatregelen binnenstad verlengd tot 15 januari 2021

Coronamaatregelen binnenstad verlengd tot 15 januari 2021 (17-09-2020)

Dit item is verlopen op 15-01-2021.

De gemeente Goes maakt zich sterk voor de binnenstad. Begin juli zijn vanwege het coronavirus verschillende maatregelen genomen in de binnenstad om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de binnenstad aantrekkelijk te houden.

Helaas is de coronacrisis nog niet voorbij. Omdat we iedereen op een prettige en veilige manier in de Goese binnenstad willen blijven ontvangen én we verspreiding van het coronavirus blijvend moeten voorkomen, is besloten de crisismaatregelen in de binnenstad langer in stand te houden. We verlengen de maatregelen tot 15 januari 2021.

Maatregelen
Alle maatregelen die tot 1 oktober gelden, verlengen we tot 15 januari 2021. De belangrijkste hiervan zijn de uitbreiding van het voetgangersgebied, de extra fietsparkeerplaatsen, de inzet van verkeersregelaars, de aanpassing van het uitstallingsbeleid in smalle straten en de uitbreiding van terrassen voor horecaondernemers.

De extra fietsparkeerplaats op het Damplein kan worden verkleind, omdat naar verwachting het aantal geparkeerde fietsen in het najaar afneemt. In overleg met de ondernemers rondom het Damplein maken we een ontwerp voor een tijdelijke aangepaste inrichting.

De komende periode onderzoeken we of maatregelen eventueel definitief kunnen worden, denk aan de uitgebreide terrassen en het uitgebreide voetgangersgebied.

Op deze pagina staat een compleet overzicht van de maatregelen in de binnenstad. Wij zijn ons ervan bewust dat verschillende maatregelen redelijk ingrijpend zijn. Daarom monitoren wij deze continu en zullen de maatregelen zo nodig aanpassen of verlengen. Wij hopen op begrip voor het verlengen van de maatregelen. Alleen samen kunnen we elkaar en de bezoekers in de binnenstad de ruimte geven die nodig is.