HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Blauwe tegels in Goese straten markeren maatregelen tegen wateroverlast

Blauwe tegels in Goese straten markeren maatregelen tegen wateroverlast (07-10-2020)

Dit item is verlopen op 28-10-2020.

De gemeente Goes is al een aantal jaar bezig met het in kaart brengen van wateroverlastgebieden en het uitvoeren van maatregelen om waterschade bij hevige en extreme neerslag te beperken. Om meer (h)erkenning te krijgen voor deze maatregelen legt de gemeente Goes op deze maatregellocaties een herkenbare blauwe tegel neer.

Het weer verandert. Regenbuien worden heviger. In korte tijd valt veel water, waar riolering vaak niet op is berekend, dit kan leiden tot wateroverlast op straat. De gemeente Goes heeft de afgelopen jaren op diverse locaties maatregelen genomen. De maatregelen zijn niet altijd direct zichtbaar in de openbare ruimte, hierin schuilt een risico dat maatregelen teniet worden gedaan wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd door derden. Om meer (h)erkenning te krijgen voor de maatregelen en te werken aan bewustwording, kiest de gemeente voor het plaatsen van een blauwe tegel op de aangepaste locaties.

Overlast locaties Goes

Onder meer in de Goese Polder zijn op meer dan dertig locaties kleinschalige maatregelen genomen als start om de Goese Polder meer water robuust in te richten. De gemeente Goes blijft, ook op andere locaties, maatregelen nemen om de kans op waterschade bij hevige neerslag voor haar inwoners te beperken. Zo hebben we ook maatregelen getroffen in de Pyntorenstraat, Spoorstraat en Evertsenstraat. We vertrouwen er dan ook op dat er in de nabije toekomst meer blauwe tegels op straat verschijnen.

Samenwerking Waterschap Scheldestromen

Er valt gemiddeld 800 mm neerslag per jaar in de gemeente Goes waarvan een groot deel in sloten en watergangen terechtkomt, deze zijn in beheer van Waterschap Scheldestromen. Op sommige locaties brengen we water op straat naar open water. Dit geeft op termijn een extra belasting op het watersysteem. Om die reden werken Gemeente en het Waterschap nauw samen om ervoor te zorgen dat er voldoende waterberging in het watersysteem is.