HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Baggerwerkzaamheden in watergangen en vijvers Noordhoek

Baggerwerkzaamheden in watergangen en vijvers Noordhoek (01-03-2018)

Dit item is verlopen op 05-11-2019.

In maart worden in de wijk Noordhoek diverse watergangen en vijvers gebaggerd. Op bijgevoegde tekening kunt u zien om welke watergangen en vijvers het gaat.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer G. Goedegebuure, toezichthouder van het Gemeentelijk Aannemingsbedrijf (GAB) via (0113) 249 838 of via g.goedegebuure@goes.nl.

Te downloaden: