HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Asielzoekerscentrum in Goes wordt heropend

Asielzoekerscentrum in Goes wordt heropend (25-10-2018)

Dit item is verlopen op 03-12-2019.

Deze week heeft ons college van burgemeester en wethouders ingestemd met een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om opnieuw opvang voor maximaal 300 asielzoekers te realiseren in het asielzoekerscentrum aan de Albert Plesmanweg in Goes. Deze opvang is voor de periode van begin november 2018 tot uiterlijk 19 november 2019.

Net als in de beginfase van de opvang van asielzoekers in onze gemeente in 2011 gaat het om de opvang en begeleiding van asielzoekers met de nadruk op oriëntatie en inburgering: mensen die zich oriënteren op het verblijf in Nederland of de terugkeer naar het land van herkomst én in het geval van statushouders de voorinburgering.

Burgemeester Margo Mulder: “De tijdelijke extra opvangplekken die nu nodig zijn omdat asielzoekers langer in ons land verblijven én het feit dat we in Goes al heel lang bekend zijn met vluchtelingenopvang - we hebben hier momenteel een leeg asielzoekerscentrum dus ook niet veel nodig om het te realiseren, hebben ons doen besluiten onze opvanglocatie opnieuw open te stellen.”

Welke mensen worden opgevangen?
In het centrum aan de Albert Plesmanweg is plaats voor maximaal 300 asielzoekers. Naar verwachting wordt dit een afspiegeling van de instroom op dit moment.  

Burgemeester Margo Mulder: “Elk half jaar bepaalt de Rijksoverheid het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten. Het is daarom onze wens dat zoveel mogelijk mensen die in dit asielzoekerscentrum gehuisvest worden ook daadwerkelijk uitstromen in Zeeland. Met het COA hebben we daarover afgesproken dat zij inzetten op een locatie-samenstelling die bestaat uit gezinnen en statushouders die in onze provincie kunnen blijven wonen en werken.”

Wat voor soort opvang wordt aangeboden?  
De eerste bewoners worden begin november ontvangen. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. Het COA verzorgt de opvang en de begeleiding in het asielzoekerscentrum. Medewerkers en begeleiders zijn er 24 uur per dag, zeven dagen per week aanwezig.

Omdat zowel de gemeente Goes als het COA de opvanglocatie graag voor iedereen zo optimaal mogelijk realiseren, worden omwonenden en omliggende bedrijven van het centrum aan de Albert Plesmanweg binnenkort - net als in voorgaande jaren - uitgenodigd voor een ‘omwonendenoverleg’. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van het COA en de politie aanwezig.

Achtergrondinfo over het verzoek van het COA  
Het landelijke verzoek van het COA om ook in de centra die onlangs gesloten zijn tijdelijk asielzoekers op te vangen, komt voort uit een toegenomen bezetting de afgelopen drie maanden. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, moeten langer wachten op een woning. Dit als gevolg van de krapte op de woningmarkt. Daarnaast is de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst.

De gemeente Goes heeft sinds het najaar van 2011 nauw contact met het COA om hulp aan te bieden en asielzoekers op te vangen. Voor dit nieuwe verzoek maken de gemeente en het COA gebruik van de bestaande huur- en bestuursovereenkomst die nog geldig is tot 19 november 2019.

Tot eind augustus deed het asielzoekerscentrum aan de Albert Plesmanweg in Goes dienst als gezinslocatie, een opvanglocatie voor uitgeprocedeerde gezinnen. Omdat er op dit moment minder behoefte is aan deze vorm van opvang zijn de families die hier verbleven, verhuisd naar andere gezinsopvanglocaties in het land.

Website COA: https://www.coa.nl/