HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Aanleg fietstunnel bij de Ringbrug

Aanleg fietstunnel bij de Ringbrug (05-10-2018)

Dit item is verlopen op 24-10-2018.

De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de infrastructuur rondom de Westhavendijk. De bestaande infrastructuur wordt aangepast om de aanleg van het bouwproject Westerschans mogelijk te maken. Een grote klus die nu nog op stapel staat, is de aanleg van de fietstunnel parallel aan de Ringbrug.

We doen ons best om het werk in een zo kort mogelijke periode uit te voeren, waardoor de overlast beperkt blijft. Daarom wordt nu vast het nodige voorwerk gedaan.

Afsluiting Ringbrug
Voor de realisatie is het nodig dat de Ringbrug een periode wordt afgesloten: van vrijdagavond 12 oktober 20.00 uur tot maandagmorgen 22 oktober 6.00 uur wordt al het verkeer omgeleid. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Sint Maartensbrug bij de haven. Autoverkeer wordt omgeleid via Oranjeweg-Patijnweg-Middelburgsestraat. De brug wordt gewoon bediend. Voor de watersport is er geen verandering in de situatie gedurende de werkzaamheden.

Tijdens de afsluiting wordt de huidige rijbaan en fundering opgebroken en wordt er grond ontgraven. We brengen de damwanden aan van de bouwkuip en plaatsen de tunneldelen. We brengen de riolering, kabels en leidingen aan en vervolgens wordt de grond aangevuld en de fundering aangelegd. Als laatste worden er asfaltwerkzaamheden gedaan en wordt de markering aangebracht.

Afrondende werkzaamheden
Zodra de ringbrug weer open is, maken we de toeritten van de fietstunnel. Ook zijn we nog even bezig met de afrondende werkzaamheden aan de riolering en werken we aan de verharding in de J.A. v.d. Goeskade en Zaagmolenstraat. Medio 2020 wordt het fietspad langs het kanaal aangelegd.

Hinder voor de omgeving
We vinden het heel belangrijk dat de omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren van het werk. Het is helaas niet te voorkomen dat er toch enige hinder zal ontstaan zoals geluid en trillingen.

Mocht u op werkdagen vragen hebben over het werk, neem dan contact op met Johan Gabriels, uitvoerder bij onze aannemer KWS Infra. Johan is bereikbaar op 06-25761223 of via jgabriels@kws.nl. Ervaart u buiten kantoortijden ernstige overlast van het werk? Neem dan contact op met het calamiteitennummer van KWS Infra: 06-53333665.