HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws

Nieuws

 • Geen telefonische dienstverlening vanaf 14:50

  (11-12-2018)
 • Gebruik per 1 januari de app: Fixi i.p.v BuitenBeter

  (10-12-2018)

  Geeft u weleens meldingen voor de openbare ruimte door via de app: BuitenBeter? Vanaf 1 januari stappen wij over naar een ander systeem met een andere app: Fixi.

 • Veranderingen openbare straatverlichting

  (06-12-2018)

  De komende tijd vinden er werkzaamheden plaats aan de openbare straatverlichting.

 • Top 3 namenwedstrijd website voor en van inwoners

  (06-12-2018)
 • Maak het inbrekers niet makkelijk

  (30-11-2018)

  Bent u deze donkere dagen een avond niet thuis? Zorg dan dat er een lampje brandt in de woning. Nu het buiten vroeger donker is, hebben inbrekers meer mogelijkheden om ongezien rond te lopen.

 • Kinderzwerfboeken in het Stadskantoor

  (28-11-2018)

  Kinderen kunnen vanaf nu terecht in de publiekshal van het Stadskantoor om een leuk boek uit te kiezen.

 • Een leven lang in uw eigen huis

  (14-11-2018)

  Het is fijn als u comfortabel en veilig in uw huis kunt blijven wonen, ook als u een dagje ouder wordt of te maken krijgt met gezondheidsproblemen.

 • Extra verzamelpunten voor plastic en drankenkartons

  (14-11-2018)

  Per 1 januari 2019 verandert de manier waarop we in onze gemeente afval inzamelen. Het is bijna zover! Om het gescheiden inzamelen zo makkelijk mogelijk te maken, komen er twintig extra ondergrondse containers voor plastic en drankenkartons bij. In november en december plaatsen we de eerste tien verzamelpunten. Voor de andere tien zoeken we nog geschikte locaties. Deze realiseren we in de loop van 2019.

 • Extra maatregelen voor lood in speeltuintjes

  (01-11-2018)

  Gemeente Goes wil komend jaar extra maatregelen nemen om haar jongste inwoners te beschermen tegen de risico’s van spelen op plaatsen waar lood in de bodem zit. Hierover is een voorstel aan de gemeenteraad gedaan.

 • Asielzoekerscentrum in Goes wordt heropend

  (25-10-2018)

  Deze week heeft ons college van burgemeester en wethouders ingestemd met een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om opnieuw opvang voor maximaal 300 asielzoekers te realiseren in het asielzoekerscentrum aan de Albert Plesmanweg in Goes. Deze opvang is voor de periode van begin november 2018 tot uiterlijk 19 november 2019.

 • IKC Kloetinge

  (04-10-2018)
 • Gemeente Goes op zoek naar rookvrije locaties

  (01-10-2018)

  De gemeente Goes vraagt inwoners om rookvrije locaties aan te dragen. Inwoners kunnen hun suggesties mailen naar: rookvrijgoes@goes.nl

 • Goes legt twee minibossen aan

  (26-09-2018)

  De gemeente Goes gaat aan de slag met de aanleg van twee minibossen, ook wel tiny forests genoemd. Een tiny forest is een dichtbegroeid, inheems bos zo groot als een tennisbaan. Zo'n bosje in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en kan buurtbewoners dichter bij elkaar brengen.

 • De Japanse Duizendknoop

  (20-09-2018)

  De Japanse Duizendknoop is een snel groeiende en woekerende plant. Ze schiet in april uit de grond met rode uitlopers. Hier komen al snel groende bladeren aan met een grootte van 5-12 cm. De plant kan uitgroeien tot wel 3 meter hoog. In augustus bloeit de plant met kleine crème witte bloemen en in de winter sterft hij af maar blijven verdorde stengels staan.

  Door de sterke groeikracht verdrukt de Duizendknoop andere planten en maakt zelfs funderingen van wegen en gebouwen kapot.

 • Meer weten over de spooronderdoorgang?

  (05-09-2018)

  Na een flinke periode van voorbereiding is het zover: we zijn begonnen met de uitvoering van de spooronderdoorgang en een nieuwe weg nabij de Van Hertumweg, de Terwellegang. De onderdoorgang wordt aangelegd op het voormalige P&R-terrein aan de Lijnbaan en loopt onder het spoor door, tot in het Stationspark. Hier wordt de onderdoorgang middels een nieuwe weg aangesloten op het Poelplein.

 • Probleem in productieproces reisdocumenten

  (12-07-2018)

  Bij de productie van circa 5.000 paspoorten en identiteitskaarten heeft zich landelijk een technisch probleem voorgedaan.

 • Voordracht van nieuwe burgemeester!

  (05-07-2018)

  De gemeenteraad van Goes heeft donderdagavond 5 juli 2018 mevrouw drs. Margo Mulder MSc voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Goes.

 • Werkzaamheden parkeerautomaten

  (21-06-2018)

  In de week van 25 juni vinden er werkzaamheden plaats aan de parkeerautomaten. De pinpads worden vervangen en de mogelijkheid Tap&Go wordt toegevoegd aan de automaten. Met Tap&Go kun je voortaan parkeergeld betalen zonder je pincode in te hoeven voeren. 

 • MKB Roadshow op 2 juli!

  (21-06-2018)

  Zeeland wil graag inspelen op snel veranderende trends en ontwikkelingen binnen de technologie door het ondersteunen en aantrekken van start ups en bestaande bedrijven te inspireren om te gaan innoveren.

 • De Wingerd winnaar van de wisselbeker "Praktisch verkeersexamen Goes"

  (19-06-2018)

  De Wingerd heeft de wisselbeker voor het praktisch verkeersexamen 2018 gewonnen. De leerlingen van groep 7 van deze school behaalden het beste resultaat. Zij scoorden gemiddeld 76,8 van de 77 te behalen punten.

 • Bijeenkomst 'Retail richting 2030'

  (14-06-2018)

  Ten behoeve van de winkelgebieden in Zeeland organiseren de Z4 (de gemeenten Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen) en de Provincie Zeeland een serie van bijeenkomsten met als doel het vergaren en overdragen van kennis en het bouwen van een Zeeuws Retail Netwerk.

 • Aanvragen openbare laadpaal elektrische auto

  (13-06-2018)

  Heeft u een elektrische auto maar geen eigen oprit? In samenwerking met de gemeente verzorgt Allego openbare laadpalen in Goes.

 • Subsidiemogelijkheid Regionale Cultuurarrangementen

  (07-06-2018)

  De gemeenten in de Oosterschelderegio en de provincie Zeeland verlenen samen subsidie voor culturele activiteiten met een regionaal belang, die in ieder geval de uitstraling en bereik van de gemeente waar ze plaatsvinden overstijgen.

 • Omleiding Ringbaan West 15 juni tm 18 juni

  (07-06-2018)

  Op vrijdag 15 juni vanaf 20.00 uur wordt een deel van de Ringbaan West afgesloten om het nieuwe kruispunt aan te sluiten en de nieuwe verkeerslichten te plaatsen. De Troelstralaan en de kruising Westhavendijk blijven open. Er zijn borden geplaatst om het verkeer om te leiden. De werkzaamheden duren tot maandag 18 juni, 07.00 uur.

 • Save the Date, MKB Roadshow!

  (05-06-2018)

  Heb jij een innovatief idee wat je graag wil uitbouwen tot een rendabel en snelgroeiend bedrijf? Kom dan naar de MKB Roadshow op maandag avond 2 juli.

 • Werkzaamheden St Maartenbrug in Goes

  (04-06-2018)

  Van maandag 11 juni tot en met vrijdag 15 juni is de St Maartenbrug afgesloten. Het val wordt vernieuwd, omdat de oude houten val versleten is.

 • Zorg dat je fiets op tijd weg is!

  (31-05-2018)

  Op maandag 4 juni worden de fietsenrekken aan de achterzijde van het station verplaatst om ruimte te maken voor de bouw van de spooronderdoorgang. De fietsenrekken zetten we dan een stukje verderop neer: naast ‘t Smoske. Zorg dus dat je fiets dus vóór maandag een ander plekje heeft. Vanaf zaterdag kun je je fiets kwijt in de tijdelijke voorziening die naast de bestaande rekken staat.

 • Extra omleiding Kattendijksedijk

  (29-05-2018)

  Vanaf woensdag 6 juni tot en met vrijdag 8 juni sluit waterschap Scheldestromen de Kattendijksedijk en het fietspad langs de weg af voor alle verkeer. Het fietspad wordt geasfalteerd en de verkeersdrempel in de Kattendijksedijk wordt aangelegd. Het verkeer wordt omgeleid. Er komt een extra omleiding voor het fietsverkeer. Voor het autoverkeer geldt de omleiding over de Oranjeweg-Patijnweg-Monnikendijk, zoals is aangegeven op de borden.

 • Spinselmot maakt spookachtig

  (23-05-2018)

  Ieder jaar in de maand mei worden vele bomen en struiken in bezit genomen door de spinselmot. De struiken en bomen zien er dan uit als in een griezelfilm met het witte spinsel en de kale takken. Niet zo fraai, maar het is niet schadelijk. Als u goed kijkt ziet u in het witte spinsel overal kleine gele rupsjes.

 • Kruispunt Buys Ballotstraat/Patijnweg vanaf vrijdag weer open!

  (22-05-2018)

  Vrijdag 25 mei is de kruising Buys Ballotstraat/Patijnweg gereed! Vanaf dat moment is het werk aan de weg klaar. De overweg wordt in het weekend van 25 oktober aangepakt. Tot die tijd is er nog 1 rijstrook afgesloten, waardoor de doorstroming nog niet optimaal is.

 • Verplaatsen auto's P&R terrein aan de Lijnbaan

  (07-05-2018)

  Het P&R terrein aan de Lijnbaan nabij het station in Goes is opgeheven omdat hier werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de nieuwe spooronderdoorgang. We hebben ons best gedaan om alle eigenaren tijdig te informeren om hun auto te verplaatsen. Helaas zijn er een aantal auto’s blijven staan.

 • Kom je werken bij de gemeente Goes?

  (13-04-2018)

  Met meer dan 37.000 inwoners vormt Goes het dynamisch centrum van Zeeland. Op tal van terreinen gonst het van de activiteiten. Dat brengt bewoners, bedrijven en bezoekers veel goeds. De handelsgeest die de stad en omliggende dorpen typeert, bepaalt de manier waarop we samen leven en samenwerken: slagvaardig en met elkaar. Hierdoor woon en werk je er met plezier.

 • Sluiting AZC Goes

  (29-03-2018)

  Per 1 oktober 2018 sluit het AZC aan de Albert Plesmanweg in Goes.

 • Baggerwerkzaamheden in vijvers Kloetinge

  (28-03-2018)

  Eind maart/begin april worden in Kloetinge een aantal vijvers gebaggerd. Het betreft de vijvers aan de ’s-Heer Elsdorpweg, Klaasputhoek, Vijverweg en Marktveld.

 • Werkzaamheden 's-Heer Hendrikskinderen en 's-Heer Arendskerke

  (05-03-2018)
 • Baggerwerkzaamheden in watergangen en vijvers Noordhoek

  (01-03-2018)

  In maart worden in de wijk Noordhoek diverse watergangen en vijvers gebaggerd. Op bijgevoegde tekening kunt u zien om welke watergangen en vijvers het gaat.

 • Werk kruising Buys Ballotstraat/Patijnweg

  (13-02-2018)

  Op maandag 12 februari starten we met de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van het kruispunt Buys Ballotstraat/ Patijnweg. Vanaf vrijdagavond 16 februari sluiten we de spoorwegovergang Buys Ballotstraat af en gaan we écht aan de slag.

 • Subsidieregeling internet in het buitengebied

  (09-01-2018)

  Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen in onze gemeente toegang heeft tot snel en betrouwbaar internet. Daarom stellen we een subsidie beschikbaar van €200,- per adres om iedereen in het buitengebied die nog geen toegang heeft tot snel internet aan te sluiten op een betrouwbaar netwerk.

 • Baggerwerkzaamheden in watergangen en vijvers Hollandsche Hoeve en De Mirakel

  (27-12-2017)

  In januari en februari worden in de parken Hollandsche Hoeve en De Mirakel op verschillende plaatsen baggerwerkzaamheden uitgevoerd. 

 • 100 deelnemers gezocht voor afvaluitdaging

  (20-12-2017)

  Vooruitlopend op de invoering van het afvalinzamelingssysteem Diftar, start de gemeente Goes op 1 februari 2018 een afvaluitdaging voor 100 huishoudens in Goes.

Archief