HOME  |  In de gemeente  |  Mijn auto is weggesleept, wat nu?

Mijn auto is weggesleept, wat nu?

Wegslepen

Als uw geparkeerde voertuig het verkeer blokkeert, een onveilige situatie veroorzaakt of op een verkeerde plek staat, dan kan het worden weggesleept en in bewaring gesteld worden.

Wat moet u weten

Om na te gaan of uw voertuig is weggesleept, kunt u bellen met het wegsleepbedrijf De Moor Autoberging B.V. via het telefoonnummer 0113-273665.

Voertuig ophalen

Het voertuig wordt bewaard op de bewaarplaats aan de Dirk Dronkersweg 15a te Goes, op het terrein van De Moor Autoberging B.V. De openingstijden zijn:

  • op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur
  • op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur

Van maandag tot en met zondag kan in dringende gevallen voor een extra bedrag telefonisch een afspraak worden gemaakt voor afgifte van het voertuig buiten de openingstijden.

U kunt het voertuig, na betaling van de kosten verbonden aan het wegslepen en bewaren van het voertuig, terugkrijgen. U dient bij de bewaarplaats aan te kunnen tonen dat u eigenaar/houder van het desbetreffende voertuig bent.

Wat kost het?

Overbrengen naar de bewaarplaats
Loze rit:                                      € 50,00   (excl. btw)
Onvolledige berging:               € 85,00   (excl. btw)
Volledige berging:                    € 165,00 (excl. btw)

Bewaren van een voertuig
Dag 1 en 2:                                €    -
Elke daaropvolgende dag:     € 12,50   (excl. btw)

Afgifte in dringende gevallen
Extra voorrijkosten:                  € 50,00   (excl. btw)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de beschikking raadplegen die u ontvangt bij het ophalen van het voertuig.

Wegsleepverordening Gemeente Goes 2016

Bezwaar maken

U kunt een bezwaarschrift indienen als u vindt dat uw voertuig onterecht is weggesleept. Dit moet u doen binnen zes weken na de toezending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. uw naam en adres
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
d. de gronden van het bezwaar