HOME  |  In de gemeente  |  Meeuwenoverlast

Meeuwenoverlast

Zo beperken we de meeuwenoverlast in Goes

Tijdens het broedseizoen van meeuwen (van april t/m juli), zorgen meeuwen vaak voor veel overlast. Ze trekken vuilniszakken open, kunnen agressief zijn en zorgen voor geluidsoverlast. Wat kunnen we samen doen om de meeuwenoverlast in Goes te beperken?

Wat doet de gemeente?

De gemeente probeert de overlast van meeuwen zoveel mogelijk te beperken door de stad schoon te houden en afval op te halen. Daarnaast wordt in maart, april, mei en juni een valkenier ingezet om de overlast van de meeuwen terug te dringen. Door regelmatig een roofvogel in het centrum te laten rondvliegen proberen wij de overlast tegen te gaan. Roofvogels vormen een bedreiging voor meeuwen en de regelmatige aanwezigheid van de roofvogel zal ervoor zorgen dat de meeuwen uitwijken naar een andere plek. Bovendien voorkomt deze methode nieuw broedsel, zodat er minder jongen zijn in het voorjaar en de overlast flink vermindert.

Wat kunt u zelf doen?

De meeuw is een beschermde diersoort waardoor het lastig is de meeuwenoverlast volledig tegen te gaan. Wel kunnen we samen de overlast van meeuwen beperken. Als bewoner kunt u zelf ook iets doen om de meeuwenoverlast te verminderen. U vindt hieronder een aantal tips:

 • Niet voeren
  Geef meeuwen geen eten. Zolang er voedsel voor de meeuwen is zullen zij de stad niet verlaten.
   
 • Voorkom rommel
  Gooi geen afval op straat en gebruik containers voor uw afval. Laat niets uit de container steken en zet geen los afval op de container. In het broedseizoen wordt er extra gehandhaafd op het juist aanbieden van afval. Veel van de meeuwenoverlast ontstaat namelijk door meeuwen die op afval afkomen.
   
 • Daken nestwerend maken
  In april starten meeuwen met paarvorming en nestelen. Meeuwen maken graag nesten op daken. Populaire plekken zijn o.a.: bovenop een dakraam op een schuin dak, achter een schoorsteen, bovenop een dakkapel, op een plat dak, tegen een lichtkoepel, tegen de dakrand. Neem daarom op tijd maatregelen om nesten op uw dak te voorkomen:

  Plaats pinnen en prikkers
  Heeft uw dak een populaire nestplek? Plaats daar dan ijzeren pinnen of duivenprikkers.

  Span draden
  Hebt u een plat dak? Span dan metalen draden evenwijdig aan elkaar over de hele lengte van het dak. Laat tussen elke draad ongeveer 25 centimeter tussenruimte. Ook voor dakranden en nokken van schuine daken is dit een goede maatregel.

  Plaats netten
  U kunt er ook voor kiezen om netten te spannen in plaat van draden. Het plaatsen is makkelijker. Een net met een maaswijdte van 75 millimeter is het meest geschikt. De gemeente verstrekt de vogelnetten gratis aan eigenaren van panden waarop de meeuwen eerder broedden. Heeft u interesse in een net? Neemt u dan contact op met Roy Kimmel van de afdeling Openbare Ruimte via (0113) 249 848 of R.Kimmel@goes.nl. Voor een optimaal resultaat gaat u ook af en toe het dak op om de meeuwen te laten zien dat u aanwezig bent.
 • Ga regelmatig uw dak op.
  Ook dat maakt uw dak minder aantrekkelijk voor meeuwen. Zo kunt u ook zien of er een beginnend nest ligt. Als er geen eieren of jonge vogels aanwezig zijn, mag u dit weghalen.
   
 • ‚ÄčBroedplaatsen melden
  Winkeliers en inwoners die weten van een meeuwenbroedplaats vragen wij dit door te geven aan Roy Kimmel.