HOME  |  In de gemeente  |  Meest gestelde vragen digitale parkeervergunning

Meest gestelde vragen digitale parkeervergunning

Het verlengen van mijn parkeervergunning 2021

Wanneer ontvang ik mijn brief om mijn parkeervergunning te verlengen?
In de week van 7 december 2020 ontvangt u de brief waarin staat hoe u uw parkeervergunning voor 2021 kunt verlengen. Bewoners en bedrijven worden uitgenodigd om zelf de parkeervergunning te verlengen door middel van het inloggen met DigiD op het Digitaal loket parkeren.

U ontvangt geen acceptgiro meer. U wordt gevraagd uw parkeervergunning zelf digitaal te verlengen en ook digitaal te betalen via iDeal. Ook bedrijven kunnen de parkeervergunning direct afrekenen middels iDeal, maar hebben ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een factuur.

Ik heb geen DigiD
Een DigiD kunt u aanvragen via www.digid.nl. Wanneer u hier hulp bij nodig heeft kunt u bellen met de DigiD helpdesk via 088 123 65 55. Het is belangrijk dat u beschikt over een DigiD vóórdat u (eventueel samen ons) de vergunning gaat aanvragen.

Ik ben mijn gebruikers en/of wachtwoord van mijn DigiD kwijt
Als u uw gebruikersnaam vergeten bent dient u een nieuwe DigiD aan te vragen via www.digid.nl. Bent u uw wachtwoord vergeten, maar heeft u uw Digid wel geactiveerd dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via www.digid.nl.

Ik kan of wil geen DigiD aanvragen, wat nu?
Als u geen DigiD heeft, kunt u uw parkeervergunning ook verlengen bij de afdeling Publiekszaken in het Stadskantoor. Hiervoor kunt u een afspraak maken via www.goes.nl.

Ik heb geen computer/internet of iemand die mij daarbij kan helpen, hoe kan ik mijn parkeervergunning verlengen?
U kunt altijd nog een afspraak maken om uw parkeervergunning te verlengen op het Stadskantoor bij de afdeling Dienstverlening. 

Kan ik iemand anders mijn parkeervergunning laten verlengen?
Steeds meer overheidszaken kunt u digitaal regelen. Dit kunt u zelf doen, of laten doen door iemand die u vertrouwt. Dit kan bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een vrijwilliger van een hulporganisatie zijn. Aangezien uw DigiD privé is, wilt u deze wel geheim houden. Daarom is er DigiD Machtigen. Hiermee geeft u iemand anders toestemming om met zijn eigen DigiD uw overheidszaken namens u te regelen. U bepaalt zelf waarvoor u iemand machtigt en voor hoelang. Meer informatie vindt u op www.digid.nl.

Tot wanneer heb ik de tijd om mijn parkeervergunning te verlengen?
Vanaf 1 januari 2021 dient u te beschikken over een parkeervergunning voor 2021. U heeft tot en met 31 december 2020 de tijd om uw parkeervergunning te verlengen.

Ik ben mijn resetcode kwijt (bedrijf)?
Een nieuwe resetcode vraagt u aan via parkeervergunning@goes.nl.

Parkeervergunning

Ontvang ik nog een papieren parkeervergunning?
Nee. De papieren parkeervergunning komt te vervallen en u zult dus geen papieren parkeervergunning in uw brievenbus ontvangen. Als u uw parkeervergunning verlengt, krijgt u van ons per e-mail een bevestiging van uw verlenging en wordt uw parkeerrecht digitaal geregistreerd. In uw eigen digitaal parkeerloket vindt u op de detailpagina van uw parkeervergunning ook de correspondentie over de betreffende parkeervergunning (e-mail en bevestigingsbrief). Deze wordt niet per post verzonden.

Hoe kan iemand zien dat ik een parkeervergunning heb, er zit geen vergunning meer achter mijn voorruit?
De handhavers controleren uw parkeervergunning door het kenteken van uw motorvoertuig te scannen. Zij zien direct of het kenteken juist geregistreerd staat. Als dit niet het geval is, dan wordt er een boete uitgeschreven.

Ik wil mijn parkeervergunning niet verlengen, wat moet ik doen?
In dit geval hoeft u niets te doen. Als u uw huidige parkeervergunning niet wilt verlengen voor 2021, dan komt deze automatisch per 1-1-2021 te vervallen.

Ik wil mijn parkeervergunning opzeggen, wat moet ik doen?
Als u uw parkeervergunning per direct wilt opzeggen dan kunt u dit eenvoudig zelf doen via het digitaal loket parkeren.

Ik heb meerdere kentekens op mijn vergunning, hoe werkt dit?
Als u straks inlogt via het digitaal loket dan ziet u de parkeerproducten die u nu afneemt. U ziet dan ook ook de kentekens die op de parkeervergunning staan.

Uw parkeervergunning is een digitaal parkeerrecht en u heeft geen papieren vergunning meer. Dus waar u voorheen moest zorgen dat de parkeervergunning achter de vooruit van het geparkeerde voertuig lag, moet u nu de kentekens via het digitaal loket activeren. Activeren doet u via de detailpagina van uw eigen digitaal loket parkeren. U kunt hier ook meerdere activaties alvast inplannen.

Ik heb een AV-vergunning, kan ik deze verlengen?
Een AV-vergunning (een verhuisvergunning) is in principe niet verlengbaar. Heeft u een Av-vergunning dan wordt u hierover nog afzonderlijk geïnformeerd.

Ik heb een AV-vergunning, kan ik deze omzetten naar een bewonersvergunning?
Zodra u woonachtig bent in Goes (en dus ingeschreven staat in de Basisregistratie persoonsgegevens), wordt uw AV-vergunning omgezet in een parkeervergunning voor de zone waarin u woonachtig bent.

Ik heb een mantelzorgvergunning (of ik verleen mantelzorg en maak gebruik van een matelzorgvergunning), kan ik deze verlengen?
Een mantelzorgvergunning is in principe niet verlengbaar. Heeft u een mantelzorgvergunning dan wordt u hierover nog afzonderlijk geïnformeerd.

Privacy

Wat gebeurt er met mijn kentekengegevens?
Het kenteken wat op uw parkeervergunning registreert staat, komt in een database. Hierin kan de parkeerwachter, middels het scannen van het kenteken op uw voertuig opvragen of er voor een kenteken een parkeervergunning is verstrekt. De controleur ziet geen informatie over de eigenaar of de betaalwijze. Na 48 uur worden de gegevens verwijderd. Tenzij er voor het voertuig geen parkeervergunning is. Dan worden de gegevens gebruikt voor het schrijven van een parkeerboete en de afhandeling van een eventueel bezwaarschrift. Deze bewaartermijn is dan 13 weken.

Gaat de gemeente de gegevens koppelen met andere systemen binnen de gemeente?
Uw gegevens worden niet gekoppeld met systemen die geen onderdeel zijn van het vergunninghoudersparkeren. De kentekengegevens worden alleen gebruikt voor de controle op parkeren en – anoniem dus zonder kentekengegevens - voor statistische informatie, zoals het meten van parkeerdruk.

Bezoekersparkeren / bedrijfsdagdeelkraskaarten

Hoe kan ik mijn bezoek laten parkeren?
U kunt, zoals u gewend bent, gebruik maken van de dagdeelkraskaarten die u in setjes van 10 kunt aanschaffen bij de afdeling Publiekszaken. U krast op deze kaart een dag, datum en dagdeel open, en u legt deze zichtbaar achter de voorruit in de auto van uw bezoeker.

Ik heb dagdeelkraskaarten met een datum 2016, 2017, 2018, 2019 of 2020 wat moet ik doen?
Omdat we verwachten dat we in het de loop van 2021 over zullen gaan op een digitale bezoekersregeling, mag u deze dagdeelkraskaarten nog blijven gebruiken. U hoeft deze dus niet om te ruilen voor dagdeelkraskaarten met een latere vervaldatum.

Kan ik bewonersdagdeelkraskaarten digitaal aanvragen?
Het is mogelijk om bewonersdagdeelkraskaarten digitaal aan te vragen en te betalen.  Via https://www.goes.nl/zelf-regelen/onderwerpen-a-tm-z_43794/product/dagdeelkaarten-bewoners_902.html kunt u het aanvraagproces starten. De dagdeelkraskaarten worden per post naar u opgestuurd. 

Kan ik bedrijfsdagdeelkraskaarten digitaal aanvragen?
Bedrijfsdagdeelkaarten kunt u, zoals u nu ook het geval is, digitaal aanvragen. Deze worden naar het opgegeven adres verzonden. De aanvraag voor bedrijfsdagdeelkaarten doet u op de wijze waarop u dat gewend bent via www.goes.nl – zelf regelen – bedrijfsdagdeelkaarten aanvragen.

Digitale bezoekersregeling 2021
Bezoek parkeert nu bij u in de straat door een dagdeelkraskaart te gebruiken. Deze kaarten zijn in setjes van 10 stuks te koop op het Stadskantoor. In 2021 verandert ook deze regeling. Een groot deel van de dagdeelkraskaarten bevat verouderde informatie. In de loop der jaren zijn parkeerzones gewijzigd. Met name kraskaarten uitgegeven voor 2012 bevatten onjuiste informatie. Onhandig voor de gebruiker want die parkeert per ongeluk met een dagdeelkraskaart ergens waar je niet meer mag parkeren of in een verkeerde zone. Dit kan makkelijker.

We willen dan ook de bezoekersregeling gaan digitaliseren. Dit als fase 2 in het proces. De digitale bezoekersregeling moet nog concreet vorm krijgen, maar werkt met een digitaal parkeersaldo. Deze kunt  u ook aanvragen / activeren en beheren via het internet en ook met uw mobiele telefoon. Het voordeel is dat men het parkeren van bezoek via het saldo per minuut kan afrekenen. Men kan bezoek wat regelmatig langskomt machtigen om zichzelf aan- en af te melden. Ook is het mogelijk om een eindtijd aan te geven. De verdere invulling van de bezoekersregeling vindt de komende maanden plaats.

De in bezit zijnde dagdeelkraskaarten zijn en blijven geldig. Er zijn dagdeelkraskaarten zonder datum en dagdeelkraskaarten met een jaartal erop. Op enig moment willen we over op de digitale regeling. We zullen nagaan op welke wijze we dit het beste kunnen doen. Het is dus niet zo dat gekochte dagdeelkraskaarten ineens niet meer geldig zijn, zij vertegenwoordigen immers een bepaalde waarde, nl.  'parkeertegoed'. Deze zullen uiteindelijk omgezet worden in een digitaal parkeertegoed.

Privacy bezoekersregeling

Hoe worden de gegevens verwerkt? Wie kan de gegevens van mijn bezoek inzien? Hoelang worden kentekengegevens bewaard?
De kentekengegevens worden enkel gebruikt voor de controle of er voor het parkeren een recht is c.q. of iemand zich op basis van een bezoekerssaldo heeft aangemeld. Informatie over de eigenaar is niet zichtbaar voor de parkeercontroleur. Ook niet voor medewerkers van de gemeente Goes. Kentekens worden 48 uur bewaard en hierna worden deze versleuteld. Versleutelde gegevens worden bewaard tot de bezwaartermijn in geval van een eventuele boete is verlopen.
De versleutelde gegevens, dat wil zeggen aantallen geparkeerde voertuigen en wel/geen parkeerrecht, worden gebruikt voor het meten van parkeerdruk. Gegevens worden niet gekoppeld met andere systemen die geen onderdeel zijn van de bezoekersregeling.

Is het registreren van kentekens in strijd met de privacywetgeving?
Nee, als gemeente mag je vragen een kenteken te registreren voor het parkeren. In september 2016 heeft de rechtbank Amsterdam hier uitspraak over gedaan. Bij het toepassen van kentekenparkeren moet je bepaalde waarborgen bij in acht nemen, zoals hierboven ook is aangegeven. Kentekens worden versleuteld, gegevens zijn niet zichtbaar voor de parkeercontroleur of medewerkers van de gemeente Goes. En slechts in het geval van geen parkeerrecht worden de persoonsgegevens gebruikt voor de afwikkeling van de aankondiging tot beschikking (parkeerboete). Omdat het invoeren van een kenteken wezenlijk onderdeel uitmaakt van de handhavingsactiviteiten (publieke taak) van de gemeente, is er geen sprake van onrechtmatige inbreuk op het recht op de privacy.