HOME  |  In de gemeente  |  Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering

De gemeente Goes vindt het belangrijk dat mantelzorgers kunnen rekenen op een goede ondersteuning én waardering krijgen voor de zorg die zij -vaak dagelijks- verlenen. Daarom kiest de gemeente ervoor om mantelzorgers een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van 75 euro te geven. Deze financiële tegemoetkoming kunt u voor uw mantelzorger aanvragen. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering?

• Ik ben zorgvrager en ontvang ondersteuning van een (of meerdere) mantelzorger(s);
• Ik woon in de gemeente Goes;
• Ik ontvang langer dan drie maanden aaneengesloten ondersteuning van de mantelzorger(s);
• Ik ontvang minimaal acht uur per week ondersteuning van de mantelzorger(s).

Let op: u moet aan alle voorwaarden voldoen, anders wordt uw aanvraag afgewezen.

Wat is een mantelzorger?

Dit is iemand uit uw eigen netwerk, zoals een partner, familie, vrienden, kennissen en / of buren. Let op: professionele zorgverleners of vrijwilligers komen niet in aanmerking voor de waardering.

Hoe werkt de aanvraag?

1. U kunt als zorgvrager één mantelzorgwaardering van 75 euro aanvragen (ongeacht het aantal mantelzorgers);
2. U vult het formulier volledig in en ondertekent het. In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk om een papieren versie op te halen in het Stadskantoor of bij het Mantelzorgpunt van SMWO. U kunt wel telefonisch een papieren versie opvragen bij Fasina Mangroe, afdeling Samenleving. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 06-40206470. U krijgt na uw telefonische aanvraag het papieren formulier toegestuurd. 
3. Er zijn twee manieren om het formulier in te dienen:
a. u verzendt een ondertekende papieren versie van het formulier via de post aan (postzegel is niet nodig):
Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn
Oosterschelderegio (SMWO)
T.a.v. Mantelzorgwaardering
Antwoordnummer 313
4460 VB GOES
b. u vult het formulier digitaal in en klikt op verzenden. Hieronder vindt u het digitale aanvraagformulier.

Aanvraagformulier mantelzorgwaardering
Wat is de procedure?

1. Van 1 februari tot en met 31 maart 2021 is de aanvraag in te dienen;
2. In april 2021 vindt de beoordeling plaats;
3. Bij toekenning ontvangt u eind mei 2021 automatisch het bedrag van 75 euro op uw rekening.

Bij afwijzing ontvangt u van de gemeente Goes een brief met de reden hiervan.

Heeft u vragen?

Neem voor vragen contact op met het mantelzorgpunt Goes van SMWO:
Telefoon: 0113 – 277 111 (maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 12.30 uur)
E-mail: mantelzorg@smwo.nl