HOME  |  In de gemeente  |  Mannee

Mannee

De wijk Mannee is bijna klaar. Hier en daar moeten er nog werkzaamheden aan bruggen en bestrating plaatsvinden en wordt de wijk verder ingericht. 

Een zestal bouwkavels zijn nog niet verkocht, maar wel allemaal in reservering gegeven. De verwachting is dat deze binnenkort ook verkocht zijn. 

Voor meer informatie over verkoop van deze kavels kunt u contact opnemen met onze verkopers. Pieter Wielhouwer, bereikbaar via telefoonnummer (0113) 249 951 of p.wielhouwer@goes.nl en Yolanda Pronk, bereikbaar via telefoonnummer (0113) 249 954 of y.pronk@goes.nl 

Bekijk hier de kavelkaart

Werkzaamheden in april

In april vinden er werkzaamheden plaats ter hoogte van de brug tussen de Karrelanden en Heulblok in de wijk Mannee. Het werk start 6 april en vormt een onderdeel van het woonrijp maken van dit deel van Mannee.

Bij de brug bij de Karrelanden wordt bestrating en asfalt aangebracht. Vanwege de levertijd van het materiaal, is er voor gekozen om het weggedeelte naast de rijbaan eerst met betonklinkers te bestraten. Deze zullen later dit jaar vervangen worden door gebakken klinkers.  Een situatieschets van de werkzaamheden kunt u hieronder bekijken via de PDF 'werkzaamheden april'. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Sabben BV.

Tijdens de werkzaamheden wordt een omleiding ingesteld, deze wordt door middel van borden aangegeven. Uw woning is te allen tijde te voet bereikbaar. Tijdens de herbestrating kan er tijdelijk niet voor de woning geparkeerd worden. U krijgt nog een apart briefje van de aannemer wanneer er bij u voor de woning gewerkt wordt. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer vier weken.

Aansluitend willen we de locaties Duvensteijn en Karremansweidjes woonrijp maken. Momenteel wordt hiervoor nog gewerkt aan het bestek en de tekeningen. Zodra hier meer over bekend is, wordt u hierover apart geïnformeerd.

Openbaar groen Karremansweidjes

Op dit moment worden de gazons geprofileerd en ingezaaid. In de gazons worden er solitair heesters geplant, zoals het groen tussen de woningen Karremansweidjes 37 t/m 43 en 45 t/m 51. Aan de oever brengen we zogenaamde kokos-oevermatten met oeverbeplanting aan. Daarnaast wordt de beplanting die afgelopen groeiseizoen uitgevallen is vervangen.

De volgorde van de werkzaamheden;

  • Openbaar groen tussen de woningen nr’s 9 t/m 13 en 15 t/m 19;
  • Openbaar groen tussen de woningen nr’s 21 t/m 27 en 31 t/m 35;
  • Openbaar groen tussen de woningen nr’s 37 t/m 43 en 45 t/m 51;
  • Openbaar groen naast de woningen nr’s 53 – 57.

Contactpersonen

Indien er tussentijds vragen zijn, kunt u contact opnemen Ben Burg (06 12 82 46 86), opzichter groen bij de gemeente Goes.

Aanleggen bruggen in wijk Mannee

Vanaf januari start de gemeente met het aanleggen van vijf nieuwe bruggen in de wijk Mannee. Deze bruggen zijn de laatste die we in het plan Mannee realiseren.

Vanaf half november starten de voorbereidende werkzaamheden, vanaf januari zullen de bruggen geplaatst worden op of tussen de volgende straten:

  • Brug 1, Doornbosje-Karrelanden
  • Brug 2, Karrelanden – Karremansweidjes
  • Brug 3, Hilleweg
  • Brug 4, Karremansweidjes – Duvensteijn
  • Brug 5, Land van Jakes/Zilveren Schoe – fietspad Stelleweg

De bruggen 1 en 3 zijn verkeersbruggen voor alle verkeer, de andere bruggen zijn alleen voor fietsverkeer en voetgangers. Op de kaart in de PDF die hieronder te downloaden is, ziet u waar deze bruggen komen te liggen. U ziet ook in de andere bijlage de bijbehorende omleiding voor brug 1 en brug 3. De omleidingen voor de andere bruggen volgen in een later stadium.

Werkzaamheden

De bruggen worden in opdracht van de gemeente Goes aangebracht door aannemingsbedrijf Damsteegt. In eerste instantie beginnen zij met het prefabriceren van de bruggen en brugonderdelen in de fabriek. 

De exacte data van de werkzaamheden worden telkens circa twee weken voorafgaand aan de start hiervan aan de direct betrokkenen/omwonenden gecommuniceerd door middel van een brief van de aannemer. Tijdens de werkzaamheden geven borden een omleiding aan.

Wij proberen zoveel mogelijk om overlast tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Enige overlast is echter niet tegen te gaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Brug Karremansweidjes en Duvensteijn

Gemeente Goes realiseert, in samenwerking met Aannemersbedrijf Damsteegt B.V., de verkeersbrug in de Hilleweg tussen Karremansweidjes en Duvensteijn. Tijdens deze werkzaamheden kunt u mogelijk wat overlast ervaren. Aansluitend aan de werkzaamheden wordt het gebied woonrijp gemaakt. De verwachting is dat het woonrijp maken medio mei van start gaat.

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt de verkeersbrug Karrelanden/Doornbosje eind april open gesteld en de verkeersbrug Karremansweidjes/Duvensteijn wordt gelijktijdig aangelegd met het woonrijp maken van dit gebied. 

De nieuwe fietsbruggen tussen Karrelanden - Hilleweg en Duvensteijn - Karremansweidjes worden vanwege onvoorziene omstandigheden op een later moment gerealiseerd.

Uiteraard zullen wij er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken. Tijdens de realisatie van de verkeersbrug blijft uw woning bereikbaar via Karrelanden/Doornbosje (deze weg wordt weer opengesteld) en via Duvensteijn/Karremansweidjes. Hieronder bij 'Te downloaden' vindt u de kaart met de omleiding.

Communicatie

Heeft u vragen? Voor technische vragen kunt u contact opnemen met Kristan Geelhoed, toezichthouder namens de gemeente Goes. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 303 241 21.

Voor algemene vragen kunt u terecht bij civiel projectleider C.W. van Belzen. Emailadres; c.van.belzen@goes.nl.

Ook kunt u contact opnemen met werkvoorbereider Roel Mooren van Aannemersbedrijf Damsteegt BV via 0183-35 90 27.