HOME  |  In de gemeente  |  Mannee

Mannee

De wijk Mannee is bijna klaar. Hier en daar moeten er nog werkzaamheden aan bruggen en bestrating plaatsvinden en wordt de wijk verder ingericht. 

Een zestal bouwkavels zijn nog niet verkocht, maar wel allemaal in reservering gegeven. De verwachting is dat deze binnenkort ook verkocht zijn. 

Voor meer informatie over verkoop van deze kavels kunt u contact opnemen met onze verkopers. Pieter Wielhouwer, bereikbaar via telefoonnummer (0113) 249 951 of p.wielhouwer@goes.nl en Yolanda Pronk, bereikbaar via telefoonnummer (0113) 249 954 of y.pronk@goes.nl 

Bekijk hier de kavelkaart

Openbaar groen Karremansweidjes

Binnenkort wordt het openbaar groen van de Karremansweidjes en de bijhorende taluds van de waterpartij definitief gemaakt.

Het openbaar groen wordt in opdracht van de gemeente Goes aangepast door aannemingsbedrijf Van Sabben b.v. In eerste instantie zal er worden gestart met het aanpassen van de bestaande taluds.

Vervolgens worden er zogenaamde ‘plasbermen’ aangebracht aan de teen van het talud.

Uiteindelijk worden de gazons geprofileerd en ingezaaid. In de gazons worden er solitair heesters geplant, zoals het groen tussen de woningen Karremansweidjes 37 t/m 43 en 45 t/m 51. Aan de oever brengen we zogenaamde kokos-oevermatten met oeverbeplanting aan. Daarnaast wordt de beplanting die afgelopen groeiseizoen uitgevallen is vervangen.

Er zal op maandag 23 november worden gestart met de werkzaamheden, met de volgorde van de werkzaamheden;

  • Openbaar groen tussen de woningen nr’s 9 t/m 13 en 15 t/m 19;
  • Openbaar groen tussen de woningen nr’s 21 t/m 27 en 31 t/m 35;
  • Openbaar groen tussen de woningen nr’s 37 t/m 43 en 45 t/m 51;
  • Openbaar groen naast de woningen nr’s 53 – 57.

Contactpersonen

Indien er tussentijds vragen zijn, kunt u contact opnemen met Kristan Geelhoed (06 30 32 41 21) toezichthouder civiele werkzaamheden namens de gemeente Goes of Ben Burg (06 12 82 46 86), opzichter groen bij de gemeente Goes.

Aanleggen bruggen in wijk Mannee

Vanaf januari start de gemeente met het aanleggen van vijf nieuwe bruggen in de wijk Mannee. Deze bruggen zijn de laatste die we in het plan Mannee realiseren.

Vanaf half november starten de voorbereidende werkzaamheden, vanaf januari zullen de bruggen geplaatst worden op of tussen de volgende straten:

  • Brug 1, Doornbosje-Karrelanden
  • Brug 2, Karrelanden – Karremansweidjes
  • Brug 3, Hilleweg
  • Brug 4, Karremansweidjes – Duvensteijn
  • Brug 5, Land van Jakes/Zilveren Schoe – fietspad Stelleweg

De bruggen 1 en 3 zijn verkeersbruggen voor alle verkeer, de andere bruggen zijn alleen voor fietsverkeer en voetgangers. Op de kaart in de PDF die u hieronder kunt downloaden, kunt u zien waar deze bruggen komen te liggen.

Werkzaamheden

De bruggen worden in opdracht van de gemeente Goes aangebracht door aannemingsbedrijf Damsteegt. In eerste instantie zal er worden gestart met het prefabriceren van de bruggen en brugonderdelen in de fabriek. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in de wijk in januari van start gaan.

In verband met de bereikbaarheid van bewoners en belanghebbenden, zullen de bruggen in de volgorde van de nummering op de kaart, worden aangelegd. Tijdens de werkzaamheden wordt door middel van borden een omleiding aangegeven.

De exacte data van de werkzaamheden worden telkens circa 2 weken voorafgaand aan de start hiervan aan de direct betrokkenen/omwonenden gecommuniceerd door middel van een brief van de aannemer.

Wij proberen zoveel mogelijk om overlast tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Enige overlast kunnen wij echter niet voorkomen, wij vragen uw begrip hiervoor.

Contactpersonen

Heeft u vragen? Voor technische vragen kunt u contact opnemen met Kristan Geelhoed, toezichthouder namens de gemeente Goes. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (+31)6 30 32 41 21.

Voor algemene vragen kunt u terecht bij civiel projectleider C.W. van Belzen. Emailadres; c.van.belzen@goes.nl