HOME  |  In de gemeente  |  Leerplicht / RMC-loket

Leerplicht / RMC-loket

Ieder kind / iedere jongere in Nederland heeft recht op onderwijs. Jongeren zijn leerplichtig tot hun 18e jaar of totdat ze een startkwalificatie hebben behaald (een havo- of vwo-diploma, of mbo-diploma op niveau 2 of hoger). Jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie worden gestimuleerd om weer een opleiding te volgen.

De gemeente is belast met het toezicht op de naleving van de Leerplicht- en de RMC-wet. De 7 gemeenten van de Oosterschelderegio, dit zijn de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen, hebben hiervoor het RBL opgericht. RBL betekent Regionaal Bureau voor Leerplicht/ RMC Oosterschelderegio. Het RBL helpt jongeren, ouders en scholen bij het oplossen van problemen die een succesvolle schoolcarrière in de weg staan.

Voor meer informatie verwijzen wij u daarom naar de website van RBL: www.lereninzeeland.nl.

Het RBL is gevestigd in het stadskantoor te Goes,

M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes
Telefoon: (0113) 249 780
e-mail: rbl@goes.nl
website: www.lereninzeeland.nl